Tilskud hegn

I 2023 åbnes der op for at søge tilskud til hegning af arealer som forberedelse til afgræsning. Der er afsat 37,5 mio. kr. til ordningen, så der kan blive tilskud til rigtig mange meter hegn.

-skrevet d. 27. juli 2023 af Inger Knude.

Det er ikke længere et krav, at arealet skal være inden for Natura2000-område eller være registreret som overdrevsareal for, at du kan søge tilskud.

Som noget helt nyt, kan du allerede fra d. 12. oktober søge tilskud til hegn, hvis blot en del af arealet har en HNV-værdi på minimum 5 – altså, hvis der er registreret tilpas høje naturværdier i det område, hvor du ønsker at opsætte et hegn.

Der gives tilskud til hegning ud fra standardomkostninger, og som privat ansøger behøver du ikke at indhente tilbud på opgaven. Der gives et fast beløb i tilskud pr. meter hegn, du søger om.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Inger Knude

Inger Knude

Miljø- og projektkonsulent