Høringsbrev Landbrugsstyrelsen

Har du etableret andre afgrøder end de anmeldte i fællesskemaet, er markerne anderledes opdelt eller indeholder marken ikke-støtteberettigede elementer, er det en god ide at tjekke din indbakke hos Landbrugsstyrelsen.

– Skrevet d. 11. juli 2023

Landbrugsstyrelsen har nemlig meldt ud, at de d. 13. juli 2023 udsender godt 4.000 høringsbreve til danske landmænd, hvor de efter satellitkontrol af alle danske marker mener, der sandsynligvis er en anden afgrøde på hele eller dele af marken end der er anmeldt.

Der er derfor god grund til at tjekke din indbakke på Landbrugssstyrelsens hjemmeside.

Satellitkontrollen har tjekket arealanvendelse i 2023 og analyseret for:

  • Afgrøder, er der etableret anden afgrøde end den anmeldte i fællesskemaet
  • Korrekt opdeling af marker
  • Korrekt indtegning af markblokke – indeholder marken ikke-støtteberettigede elementer

Frister

Til høringsbrevet er der en høringsfrist på 14 dage med mulighed for at anmode om udsættelse på yderligere 7 dage.

Er du enig i satellittens afgrødebestemmelse og kontrolresultatet, ændres afgrødekoden i fællesskemaet. Er du uenig i kontrolresultatet, skal du indsende billeder af afgrøden via mobiltelefon på Landbrugsstyrelsens app kaldet “Landbrugsstyrelsen”.

Vigtigt

Landbrugsstyrelsen har meddelt, at de ikke sender en meddelelse til konsulenten, der har indsendt ansøgningen. Det er derfor vigtigt, at du som landmand reagerer og kontakter os, hvis vi skal gøre noget for dig.

Vi vil naturligvis hjælpe dig efter bedste evne, men på grund af ferie, må du i nogle tilfælde regne med, at din opgave løses af en anden end din faste planteavlskonsulent.

 

God sommer