Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. Læs mere. Jeg accepterer cookies fra dette website

Accepter

Vandrådene trækker i gummistøvlerne

Nu trækker vandrådene i gummistøvlerne: Vandløb har brug for et virkelighedstjek

- Sammen med andre aktører i vandrådet, blandt andre ornitologer og lystfiskere, får vi nu muligheden for at give vandløbene et rigtigt virkelighedstjek baseret på de faktiske forhold og muligheder, så fiskenes ynglepladser sikres, og afvandingen bliver tilstrækkelig, siger Poul Bøving Christensen, næstformand i KHLs forening.

Vandrådene trækker i gummistøvlerne- Det er til gavn for både naturen og landbrugserhvervet men i høj grad også for hele samfundet, fordi gode afvandingsmuligheder er nødvendige for at gardere sig mod de oversvømmelser, som er en følge af klimaændringerne. Sådan lyder det fra Kolding Herreds Landbrugsforenings næstformand, Poul Bøving Christensen, som er KHL’s repræsentant i ”Hovedvandopland Lillebælt/Fyn”, et af 23 vandråd, som snart tager hul på den første af de opgaver, som kommuner og vandråd skal varetage i 2017.

- Jeg glæder mig til at komme i gang med arbejdet. Vandrådene skal rådgive kommunerne i deres arbejde med at tjekke, om de mindre vandløb skal være med i vandområdeplanerne, som er samlet en plan for at forbedre det danske vandmiljø. Og af hensyn til ikke blot landbruget men også det øvrige samfund og naturen er det vigtigt, at vi vælger rigtigt, og at os fra landbruget i fællesskab med alle de andre aktører i vandrådene bruge vores lokalviden og sunde fornuft, siger Poul Bøving Christensen.

- Naturlige vandløb med fast bund, som slynger sig og har fald, er selvrensende og har et stort miljømæssigt potentiale og skal naturligvis med i vandplanerne. I modsatte ende har vi kunstige eller stærkt modificerede vandløb med blød bund, som ingen naturmæssig værdi har, men som alene sikrer god afvanding og derfor har behov for pleje, oprensning og grødeskæring.

LANDBRUGETS KRITIK BLIVER HØRT

Vandrådenes reelle indflydelse var i det oprindelig udkast betydeligt stækket som følge af nogle meget firkantede kriterier udarbejdet af Aarhus Universitet.

- Hvis kriterierne skulle følges slavisk, kunne vi ende i den situation, at vandløb uden potentiale/naturværdi kommer med, og gode vandløb tages ud. Det kan ingen være tjent med, hverken, sportsfiskere eller landmænd eller andre med interesser i vandløb. Heldigvis har den kritik, Landbrug & Fødevarer bragte til torvs, ført til et resultat. Ministeriet har åbnet op for, at vi i vandrådene kan inddrage flere aspekter i vores arbejde, som vi kan lægge til grund for valget af, om de enkelte vandløb skal med i planerne eller ej, siger Poul Bøving Christensen.

Han understreger, at han som landmand har en stor forkærlighed for naturen.

- Herude på landet findes ingen forhadte vandløb, og jeg har endnu ikke mødt en landmand, som ikke ønsker fisk i sine vandløb. Men det er nødvendigt at anlægge en helhedsbetragtning – for eksempel i forhold til den øgede mængde nedbør - når man taler de små vandløb, som afvander store arealer. Ødelæggende oversvømmelser som følge af klimaændringerne er allerede en realitet og koster både landbruget og samfundet dyrt. Der er som aldrig før brug for, at vandløbene kan håndtere og bortlede store mængder vand, og det undrer mig af samme årsag, at klimaindfaldsvinklen ikke er inddraget i vandrådenes arbejdsbeskrivelse, siger Poul Bøving Christensen.

3 LANDBRUGSORGANISATIONER INDKALDER TIL INFORMATIONSMØDE

KHL nøjes ikke med at være med i det lokale vandrådsarbejde. Foreningen inviterer i samarbejde med naboforeningerne Vejle-Fredericia Landboforening og Familielandbruget LRS - Vejle til informationsmøde om vandløb i KHL’s lokaler på Niels Bohrs Vej i Kolding d. 16. maj kl. 19.00.  Foruden konsulenter for foreningerne vil der også være vandløbsmedarbejdere fra Vejle og Kolding kommuner tilstede.

- Det er vigtigt, at vandrådene får lokale indspark. Vi opfordrer derfor medlemmer og kunder til at melde ind med vandløb, som de ikke mener skal omfattes af vandområdeplanerne - for eksempel gravede grøfter og kanaler, som alene har vandafledende funktion og ingen naturmæssig værdi. Landboforeningernes konsulenter og kommunernes vandløbsmedarbejdere vil på mødet hjælpe med en vurdering af de enkelte vandløb, siger formanden for Vejle-Fredericia Landboforening, Nis Hjort.

Kolding Herreds Landbrugsforening Vejle-Fredericia Landbrugsforening Familielandbruget LRS - Vejle