Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. Læs mere. Jeg accepterer cookies fra dette website

Accepter

Pressemeddelelse: Målrettede efterafgrøder

"Vi tager det sure med det søde"

- Vi bakker 100 % op om aftalen vedrørende målrettede efterafgrøder. I sin helhed er aftalen et stort plus for dansk landbrug, fordi vores kvælstofkvote nu er nogenlunde på niveau med vores nabolande, udtaler Hans Damgaard, bestyrelsesformand i KHL

KHL OM MÅLRETTEDE EFTERAFGRØDER

Kolding Herreds Landbrugsforening har her først i det nye år informeret sine planteavlskunder om tilskudsordningen for målrettede efterafgrøder. Tilskuddet uddeles efter princippet ”først til mølle”, og KHL anbefaler, at man allerede nu kontakter sin planteavlskonsulent, hvis man vil være nogenlunde sikker på at få tilskud til sine målrettede efterafgrøder, idet man ellers senere risikerer at blive pålagt at udlægge de samme efterafgrøder uden kompensation.

- Jeg vil gerne understrege, at bestyrelsen i KHL grundlæggende ser ordningen om målrettede efterafgrøder som endnu et bureaukratisk tiltag, der bestemt ikke gør det mindre uoverskueligt for den danske landmand at manøvrere i den jungle af regler og forordninger, som omklamrer landbrugserhvervet, siger formanden for KHL, Hans Damgaard.

- Men ordningen er en del af Fødevare- og Landbrugspakken, som i sin helhed er et stort plus for dansk landbrug, fordi vores kvælstofkvoter nu er på nogenlunde niveau med vore nabolande. Derfor bakker vi også 100 procent op om aftalen, og i KHL accepterer vi at måtte tage det sure med det søde og – om end nødtvungent – tolerere ordningen om målrettede efterafgrøder. Selvom vi mener, at det faglige belæg for efterafgrøderne er papirtyndt, så er det vigtigt at holde fast i, at der som helhed er langt flere positive end negative elementer i Fødevare- og Landbrugspakken, siger Hans Damgaard.

Formålet med tilskudsordningen for målrettede efterafgrøder er at udlægge efterafgrøder, som reducerer en eventuel kvælstofudledning til miljøet. Der ydes en kompensation til landmanden på 700 kr. pr. ha. Efterafgrøder. Ordningen er en fokuseret indsats og er således søgt målrettet efter, hvor der er størst behov for en ekstra kvælstofreducerende indsats.

Hvis man ikke når målet ad frivillighedens vej, og den tilskudsberettigede indsats ikke giver den nødvendige effekt på grund af for få eller ikke-optimalt placerede efterafgrøder, vil der blive indført et obligatorisk krav om udlæg af efterafgrøder allerede fra 2017. Der ydes ikke tilskud til det eventuelle obligatoriske krav.

MÅLRETTEDE EFTERAFGRØDER PÅ DIN BEDRIFT

Driver du jord, hvor der er behov for målrettede efterafgrøder, og har du krav om at udlægge 10 eller 14 % pligtige efterafgrøder, er det nu, du skal reagere. Du kan nemlig søge tilskud til målrettede efterafgrøder efter "først-til-mølle-princippet" fra d. 1. februar. Alternativt kan du risikere at blive pålagt at etablere målrettede efterafgrøder uden kompensation.