Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. Læs mere. Jeg accepterer cookies fra dette website

Accepter

KHL ønsker fokus på vandafledning

Ny vandløbslov som værn mod oversvømmede haver og våde marker

I samarbejde med kommunerne vil KHL gå foran, når den nye vandløbslov støbes. Det er nødvendigt med fokus på området, den manglende vandafledning rammer ikke kun landmanden, men også husejeren og kommunerne, siger Hans Damgaard, formand for KHL.

- Nu ser det ud til, at der endelig sker en fornyelse af den måde, vi forvalter vore vandløb på. Miljø- og fødevareministeren har nedsat et ekspertudvalg, som skal arbejde med modernisering af Vandløbsloven. Jeg håber, at resultatet bliver en opgradering af loven, så den til gavn for blandt andet mange oversvømmelsestruede beboelsesområder, infrastruktur samt landbruget sikrer en mere effektiv vandafledning, lyder det fra formanden for Kolding Herreds Landbrugsforening, Hans Damgaard.

BEDRE VANDAFLEDNING ER EN FÆLLES SAG

Landbruget har en naturlig interesse i, at de senere års stigende mængder nedbør over Danmark kan ledes effektivt bort, for rentabel og ressourceeffektiv planteproduktion er helt afhængig af gode afvandingsforhold. Men KHL-formanden peger på, at den vedvarende forringelse af vandafledningen i mange af vores vandløb berører ikke blot landbruget, men også store dele af befolkningen.

- Det er uomtvisteligt, at den såkaldte miljøvenlige grødeskæring har haft en negativ effekt på vandløbenes evne til at lede vandet bort, og følgerne af manglende vandafledning rammer bredt: Lige fra husejeren, der efter et skybrud må se både hus og have oversvømmet, til landmanden, som får sine marker oversvømmet, og til veje, som bliver ufremkommelige og måske ødelagt af store vandmængder, siger Hans Damgaard.

SAMARBEJDE MED KOMMUNERNE

- Her er en fælles udfordring, som involverer både kommuner, erhverv og borgere. Vi arbejder i KHL via netværksmøder sammen med Kolding, Vejle, Haderslev og Vejen kommuner. Disse møder kordineres i tæt samarbejde med vores nabolandboforeninger for at tilgodese alle medlemmer. Relationerne landboforening og kommune imellem har eksempelvis udmøntet sig i, at KHL har indledt et samarbejde med Kolding Kommune omkring klimasikring, hvor udfordringer i Kolding Å giver store praktiske og økonomiske konsekvenser for såvel borger og kommune, siger Hans Damgaard.

HJØRNESTENEN ER VANDAFLEDNING

Den nye vandløbslov er endnu i støbeskeen, men KHL-formanden forventer, at hjørnestenen i moderniseringsarbejdet MÅ være fokus på bedre vandafledning til gavn for både oversvømmelsestruede boligområder, infrastruktur og landbruget.

- Der er rig mulighed for at sikre forbedringer af både miljø og vandafledning i fremtiden, set i forhold til måden, man gør tingene på i dag. Der skal ske et opgør med de stive regler og den forvaltningspraksis, som i dag gør det svært eller helt umuligt at sikre tilstrækkelig afvanding. Bedre vandafledning vil være et tiltrængt værn mod både oversvømmede haver og våde marker.

- Jeg anerkender, at der er flere interesser knyttet til vandløbsområdet. Lystfiskeren ønsker mange ørreder i åen, ornitologen vægter et rigt fugleliv i ådalen højt, og landmanden og boligejeren i ådalen ønsker ikke deres mark og have oversvømmet. Fra landbrugets side går vi gerne i dialog med alle interessefelter, så vi i fællesskab finder en reguleringsform, der tilgodeser både natur, miljø og behovet for vandafledning. Lad os nu få formuleret en ny vandløbslov til gavn for alle parter, lyder opfordringen fra KHL’s formand, Hans Damgaard.

FOR YDERLIGERE OPLYSNINGER

  • Hans Damgaard, Formand KHL Bestyrelse, mobil +45 2328 2097