Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. Læs mere. Jeg accepterer cookies fra dette website

Accepter

KHLs generalforsamling 2019

150-årig med mod på fremtiden

Trods alvorlige udfordringer som tørke, dårlig høst og vigende priser havde Kolding Herreds Landbrugsforenings formand Hans Damgaard alligevel meget at glæde sig over, da han aflagde beretning for 150 tilmeldte på foreningens generalforsamling d. 12. marts.

KHLs generalforsamling 2019Den 150 år gamle, men yderst aktive forening oplever stor efterspørgsel i rådgivningsforretningen, har en god økonomi og er i stand til at holde på sine medlemmer.

Omsætningen steg i 2018, og et godt regnskabsår smitter nu kontant af på de 718 medlemmer, som får tilbagebetalt 850.000 kroner af foreningens overskud for 2018. Samtidig er der indført medlemsrabat pr. time fra 1. januar 2019, så foreningen, som 2. marts holdt 150 års jubilæumsfest, er spillevende, alt mens dansk landbrug står over for store udfordringer.

ALMENVELLET SPISER AF LANDBRUGSJORDEN

Lokalt er udfordringerne for mange af KHLs medlemmer blandt andet de store anlægsarbejder, der truer med at skære sig gennem landbrugslandet.

- Man kan sige, at almenvellet spiser løs af landmandens jord, påpegede Hans Damgaard, og fortsætter: - Aktuelt drejer det sig blandt andet om spildevandsselskabet Blue Koldings anlæg af nye spildevandsledninger, om etablering af en ringvej omkring Kolding, den kommende Hærvejsmotorvej og den gigantiske gasledning Baltic Pipe, hvor mange ejendomme berøres. Det gælder om at sikre de berørte lodsejere, og det vil derfor være på sin plads at se på om erstatningen for gener og værditab for lodsejerne er tidssvarende. Vi er kommet med indspil, sammen med Blue Kolding, i retning af at udvikle de gældende landsaftaler, sagde KHL-formanden.

TØRKEN

Tørken satte i høj grad sit præg på dansk landbrug 2018. I kombination med skuffende driftsresultater og lave priser på ikke mindst minkskind og svin ramte det også KHLs medlemmer. Hans Damgaard oplyste, at der har været flere konkurser blandt medlemmerne i 2018, og nogle medlemmer står over for et udfordrende 2019. KHL-formanden ærgrede sig over, at erhvervet ikke slap af med jordskatterne, men har dog valgt at se positivt på landbrugets uvisse fremtid. Eller som han tørt konstaterede: ”De afgrøder, vi såede i efteråret, står jo utroligt flot nu!”

VI SKAL STÅ SAMMEN!

40 procent af KHLs kunder er ikke medlemmer af foreningen, og Hans Damgaard bliver jævnligt spurgt, om man kan være medlem af KHL uden af være medlem af Landbrug & Fødevarer.

- Svaret er ”nej”. Det er vigtigere end nogensinde, at vi står sammen i landboforeningerne. KHL varetager medlemmernes interesser lokalt, men en stor del af medlemskontingentet går til Landbrug & Fødevarer, som arbejder for et samlet dansk landbrug. Det er vores bagland, og alle kan ikke være enige med L&F. Men i KHL gør vi, hvad vi kan, for at holde L&F skarp, siger Hans Damgaard, som glæder sig over, at 150-årige KHL har mod på fremtiden.

- Det går godt for KHLs forretning, som har en økonomi i balance og stigende omsætning. Det skyldes ikke mindst en god ledelse og virkeligt engagerede medarbejdere, som i et år med byggeri på arbejdspladsen formåede at holde serviceniveauet højt. sagde Hans Damgaard.

VAND ER DEN HELT STORE UDFORDRING

Mens tørken 2018 forhåbentlig var en enlig svale, skal danske landmænd vænne sig til, at vand kan blive den helt store udfordring, og KHLs næstformand, Poul Bøving Christensen, orienterede i forbindelse med generalforsamlingen om KHLs arbejde i foreningerne Danske Vandløb og Sønderjyske Vandløb.

- Klimaændringer med kraftig nedbør kræver handling. De fremtidige klimaændringer kræver mindst 50 procent større vandafledning, hvis vi skal undgå druknede produktionsjorder. Her gør Danske Vandløb, der blev oprettet i 2012 som en samlende forening for grundejere, sommerhusejere, landmænd m.fl., et godt stykke arbejde. Formålet er at sikre lodsejernes økonomiske og anvendelsesmæssige værdier i forbindelse med vandløb. I dag har Danske Vandløb 13.000 medlemmer, og vi arbejder på at få flere grundejere med. Det vil give større politisk gennemslagskraft, fortalte Poul Bøving Christensen.

Lars Schmidt, chefkonsulent Miljø & Fjerkræ hos KHL, er i øvrigt nu KHLs konsulent i Sønderjyske Vandløb, som varetager landbrugets interesser og er et samarbejde mellem syd- og sønderjyske landboforeninger. Lars Schmidt har erstattet KHLs hidtidige konsulent i Sønderjyske Vandløb, Mogens Westen.