Fokusgrupper

  1. KHL
  2. Om KHL
  3. Fokusgrupper

Fokusgrupper under KHL

Med fokus på tværfaglighed, idéudvikling og ny viden løfter fokusgrupperne KHLs konsulenter, og sikrer dermed et højt fagligt niveau af rådgivning.

Formålet med fokusgrupper er at sikre en kontinuerlig udvikling af KHLs rådgivning inden for svin, planteavl, kvæg, økonomi m.m. De forskellige fokusgrupper har fokus på idéudvikling, spredning af ny teknologi og viden inden for deres eget område, og fungerer desuden som sparringspartner for KHLs rådgivere og ledelse.

Hvert år konstitueres de nye fokusgrupper på det første bestyrelsesmøde efter den årlige generalforsamling. Fokusgrupperne består af KHLs medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer samt landmand med medlemsskab hos KHL.

Kontakt

Har du spørgsmål til KHLs fokusgrupper, kan du kontakte Niels Peter Madsen eller én af de relevante personer i gruppen.

Niels Peter Madsen

Niels Peter Madsen

Direktør