Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. Læs mere. Jeg accepterer cookies fra dette website

Accepter

Udenlandsk arbejdskraft

Ansætter du udenlandske medarbejdere til projekter, eller har du en entrepriseaftale med en udenlandsk enkeltmandsvirksomhed, skal du være opmærksom på skatten.

MIDLERTIDIG ANSÆTTELSE

Hvis du ansætter en udenlandsk medarbejder til et tidsbegrænset projekt, vil medarbejderen blive begrænset skattepligtig til Danmark af indtægten. Det er vigtigt i forhold til medarbejderens mulighed for at få rejsefradrag, at ansættelseskontrakten er udformet korrekt. Der må fx ikke være en aftale i kontrakten om, at medarbejderen er garanteret et job i virksomheden næste gang, behovet opstår.

Krav til ansættelseskontrakt

I ansættelseskontrakten skal det fremgå, at medarbejderen er ansat i en tidsbegrænset stilling. Begyndelsestidspunkt og sluttidspunkt skal fremgå af kontrakten. Det kan også skrives ind, at ansættelsesforholdet ophører tidligere, hvis projektet er afsluttet inden den fastsatte slutdato.

Det er vigtigt, at perioderne i kontrakten overholdes, og at der ikke sker forlængelse af kontrakten.

ENTREPRISEKONTRAKT MED UDENLANDSK ENKELTMANDSVIRKSOMHED

Vi har kendskab til, at SKAT har afgjort en del sager i forbindelse med, at fx en udenlandsk selvstændig håndværker har været ansat i selv samme virksomhed, som der er arbejdet for. SKAT har ikke anerkendt, at der har været indgået kontrakt mellem de to erhvervsdrivende om udførelse af en konkret arbejdsopgave, da der ikke forelå en skriftlig kontrakt mellem de to parter.

Et at hovedproblemerne er manglen på den skriftlige kontrakt, samt at den danske virksomhed stiller materiel mv. til rådighed for den udenlandske virksomhed.

Derfor anbefaler vi, at der altid indgås en skriftlig aftale med den udenlandske virksomhed, inden arbejdet sættes i gang.

Kontrakten skal indeholde:

  • klar afgrænsning af, hvilke opgaver der skal udføres
  • afsnit om, at den udenlandske virksomhedsejer selv er herre over, hvornår arbejdet laves, når bare det er færdigt til aftalt tidspunkt
  • en fastsat entreprisesum for arbejdets udførelse
  • start- og seneste sluttidspunkt for arbejdet
  • et punkt, der utvetydigt angiver, at den udenlandske virksomhed bærer den økonomiske risiko i forhold til arbejdets udførelse. Det skal med andre ord koste at lave fejl

Det er SKAT, der har bevisbyrden for, at der er tale om et ansættelsesforhold. Der skal dog ikke meget til, før SKAT har løftet den. At der ikke foreligger en skriftlig kontrakt som dokumenterer aftalegrundlaget, er i princippet nok til, at SKAT får ret i deres påstand.

KONSEKVENSER

Hvis SKAT mener, der er tale om ansættelse og ikke et entrepriseforhold, opkræver SKAT A-skat og AM-bidraget hos den danske virksomhed på grundlag af kontraktsummen. Denne regning kommer typisk efter, at kontraktsummen er afregnet til den udenlandske virksomhed, så det er ekstra penge op af lommen. Pengene er ofte svære at opkræve hos den udenlandske virksomhed efterfølgende.

LAD OS HJÆLPE DIG

Som det fremgår, er det let at komme galt afsted. Tag din revisor med på råd, inden du indgår aftale om ansættelse og entreprise.