Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. Læs mere. Jeg accepterer cookies fra dette website

Accepter

I samarbejde med Kolding Kommune er der skabt en trafikkorridor til brug for tung trafik som fx landbrugsmaskiner.

Det har været en udfordring for landmanden at flytte de tunge landbrugsmaskiner fra nord til syd, og nu er der indgået en aftale om to trafikkorridorer gennem Kolding by.

Kvælstofprognose 2018

Store nedbørsmængder betyder som forventet, at du må tildele mere kvælstof på finsand og lerjord. Kvælstofprognosen gælder for marker med vinterkorn og vårsåede afgrøder, men således ikke for fx vinterraps eller frøgræs.

Jordens manglende indhold af kvælstof hænger sammen med, at nedbøren i hele landet i efterår- og vintermånederne har været op til 92 mm højere end gennemsnittet de foregående 11 år. Mernedbøren har varieret mellem landsdelene,  hvorfor kvælstofprognonen regionaliseres i tre områder.

Værd at vide om udenlandsk arbejdskraft

SKAT har udarbejdet et omfattende informationsmateriale til arbejdsgivere, der beskæftiger udenlandske medarbejdere. Desuden har de udarbejdet en guide, som indeholder de ting, der er nødvendige at kende til, når man skal ansætte udenlandske medarbejdere.

I guiden findes blandt andet følgende tjekliste, som er medvirkende til, at medarbejderen kommer godt fra start i Danmark.

Småjob - ekstra hænder på en nem måde

Måske har du brug for ekstra hjælp i en periode på bedriften eller en afløser i ferieperioder. Sammen med Jobcenter Kolding gør vi det muligt for dig at finde en medarbejder, der passer ind i din stab, og som kan hjælpe med hverdagens små opgaver.

Foråret nærmer sig, og det giver traditionelt øget travlhed. I samarbejde med Jobcenter Kolding, gør vi det nemt for dit landbrug at få fat i fleksibel arbejdskraft, der kan varetage løbende småopgaver med et lavt ugentligt timetal, afløse i ferier eller træde til ved et pludseligt opstået behov.

Når den skattefrie godtgørelse bliver skattepligtig

Flere afgørelser fra 2017 vidner om, at ellers skattefrie godtgørelser nogle gange bliver til skattepligtige godtgørelser, når SKAT har foretaget sin gennemgang. Konsekvensen af fejl er, at hele den udbetalte godtgørelse bliver skattepligtig.

Gennemgående for sagerne er, at der ofte ikke er styr på reglerne og/eller kontrollen for den skattefrie godtgørelse. Men det kan i høj grad betale sig at være opmærksom på, at godtgørelsen registreres korrekt, og at kontrollen er effektiv. Kun derved undgår du skattepligten.

Arbejdsulykke

I forbindelse med lukning af det nuværende EASY til anmeldelse af arbejdsulykker, er historikken vedrørende tidligere ulykkesanmeldelser ikke tilgængelige efter den 1. januar 2018.

I tilfælde af genoptagelse af sager eller ved skift af forsikringsselskab, kan der være behov for levering af gamle skadesoplysninger. Det vil derfor være muligt at hente virksomhedens tidligere EASY-anmeldelser i OnlineAT frem til 1. januar 2018, hvor der ligger anmeldelser 5 år tilbage i tiden.