Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. Læs mere. Jeg accepterer cookies fra dette website

Accepter

COVID-19 garanti til SMV'ere

Er din virksomhed ramt på indtjeningen som følge af COVID-19, kan Vækstfonden stille garanti for nye lån, driftskreditter og garantier, som ydes af dit finansieringsinstitut.

NYT NYT NYT

Opdatering torsdag d. 28. januar 2021

Ordningen er forlænget, så sidste ansøgningsfrist nu er d. 22. februar 2021.


Har din virksomhed oplevet et omsætningstab på minimum 30 % som følge af COVID-19, er ordningen måske noget for dig.

Sprinkler og ensilage

Anvender du sprinkler til at udbringe restvand fra silopladser, køreveje mv, skal du være særlig opmærksom på risikoen for forurening i vintermånederne.

Mange kvægbrugere anvender sprinkler, men det er ikke lovligt at udsprinkle restvand på frossen eller på vandmættet jord, da der er overhængende fare for, at der kan ske nedsivning til dræn eller overfladisk afløb, som kan forurene vandløb og søer.

Boringsnære Beskyttelsesområder

Miljøstyrelsen har udpeget en særlig beskyttelseszone uden om en række vandværksboringer, det såkaldte BoringsNære BeskyttelsesOmråde (BNBO). Tilbage i januar 2019 indgik et bredt flertal i Folketinget aftale om netop disse boringsnære beskyttelsesområder.

Aftalen handler om den erhvervsmæssige benyttelse af pesticider omkring vandboringer.

Kort fortalt betyder en BNBO-udpegning, at der ikke må anvendes pesticider på jorden omkring selve vandboringen – og det har naturligvis nogle konsekvenser for dig.

Samarbejde med Syddansk Økologi

Siden KHL Økologi i foråret er blevet en del af Syddansk Økologi, er der afholdt flere kurser, møder og temadage i det nye samarbejde. Blandt andet blev der afholdt en velbesøgt temadag omkring dyrkning og muligheder i lupindyrkning.

Syddansk Økologi er et samarbejde mellem økologirådgivningen i Landbosyd, Sønderjysk Landboforening (SLF), Landbrugsrådgivning Syd (LRS) og Kolding Herreds Landbrugsforening (KHL).

Pension og skat med Jesper

Jesper er økonomikonsulent hos KHL, og har skat helt inde under huden. Derfor vil han også gøre dig opmærksom på, at det er i disse dage du skal tænke ekstra på din pension og skat.

Det er nemlig nu, du kan indbetale ekstra penge på din pensionsordning, ekstra penge til restskat - og så er det også vigtigt for dig at forskudsregistrere korrekt. Du kan vælge at læse artiklen, men du kan også se videoen med Jesper, som du finder nederst i artiklen.

Få fingrene i seniorpræmien

Har du nået folkepensionsalderen og fortsætter med at arbejde, kan du have ret til en skattefri seniorpræmie. Der er dog et par ting, du skal være opmærksom på.

Er du født efter d. 1. januar 1954 eller senere, har du nu mulighed for at få en seniorpræmie. Seniorpræmien er en skattefri engangsudbetaling, som varierer i beløb afhængig af, om du arbejder et eller to år efter folkepensionsalderen.