Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. Læs mere. Jeg accepterer cookies fra dette website

Accepter

Når den skattefrie godtgørelse bliver skattepligtig

Flere afgørelser fra 2017 vidner om, at ellers skattefrie godtgørelser nogle gange bliver til skattepligtige godtgørelser, når SKAT har foretaget sin gennemgang. Konsekvensen af fejl er, at hele den udbetalte godtgørelse bliver skattepligtig.

Gennemgående for sagerne er, at der ofte ikke er styr på reglerne og/eller kontrollen for den skattefrie godtgørelse. Men det kan i høj grad betale sig at være opmærksom på, at godtgørelsen registreres korrekt, og at kontrollen er effektiv. Kun derved undgår du skattepligten.

Arbejdsulykke

I forbindelse med lukning af det nuværende EASY til anmeldelse af arbejdsulykker, er historikken vedrørende tidligere ulykkesanmeldelser ikke tilgængelige efter den 1. januar 2018.

I tilfælde af genoptagelse af sager eller ved skift af forsikringsselskab, kan der være behov for levering af gamle skadesoplysninger. Det vil derfor være muligt at hente virksomhedens tidligere EASY-anmeldelser i OnlineAT frem til 1. januar 2018, hvor der ligger anmeldelser 5 år tilbage i tiden.

Momsfradrag

Vil du have din del af momskagen, skal du være særlig opmærksom på dine muligheder for fradrag af moms. Som udgangspunkt er du en selvstændig erhvervsdrivende, der sælger momsregistrerede varer eller ydelser, og betaler moms af din omsætning. Men vidste du, at der en række ydelser og varer, der er fritaget for moms.

Det gælder bl.a. for læge- og sundhedsbehandling og nogle former for undervisning. Hvis din virksomhed både har momspligtigt og momsfrit salg, skal du være opmærksom på, at der sikkert ikke er fuldt momsfradrag for alle dine momsbelagte udgifter.

Sælgerpantebreve og generationsskifter

Landsskatteretten har godkendt, at et sælgerpantebrev på markedsvilkår kan bruges i virksomhedsordningen for sælger - også i forbindelse med et glidende generationsskifte. Anfordringsgældsbreve kan derimod ikke bruges i sælgers virksomhedsordning.

GÆLDSBREVE ER ET NO-GO

For nogle år siden afgjorde Skatterådet, at et gældsbrev indgået på anfordringsvilkår i en familiehandel, ikke kan indgå i sælgers virksomhedsordning. Begrundelsen var, at et gældsbrev på anfordringsvilkår ikke bliver lavet i en handel mellem uafhængige parter. Når der er tale om anfordringsvilkår, kan kreditor til enhver tid kræve gælden indfriet, og der beregnes typisk ikke rente af hovedstolen.

Byg om, og bliv boende i landzonen

Med den nye planlov er der åbnet op for flere bosætningsmuligheder i landzonen, og samtidig er grænsen for, hvornår der kræves landzonetilladelse til til- og ombygning af helårshuse blevet hævet.

For at gøre det mere attraktivt at bo og leve i landdistrikterne er grænsen for, hvornår der kræves landzonetilladelse til til- og ombygninger af helårshuse blevet hævet fra 250 m2 til 500 m2. Det kræver dog, at boligen er egnet til til- og ombygning, og i det hele taget er i en sådan stand, at der ikke reelt er tale om nyopførelse.

Virksomhedsordningen

UNDGÅ AT BLIVE SKATMAT - TRÆF BESLUTNINGEN NU! Har du gæld med sikkerhed i ejendommen, og står gælden i skatteregnskabet som privat gæld uden for virksomhedsordningen, er det nu du skal omlægge. Efter 31. december 2017 skal omlægning af lånet anses for ny sikkerhedsstillelse med den mulige konsekvens, at beløb på opsparingskontoen skal færdigbeskattes.

Siden indførelsen i 1987 har et af elementerne i virksomhedsordningen været opsparingsordningen. Opsparingsordningen giver mulighed for at udjævne svingende indkomster. Det sker ved at flytte den endelige beskatning af en del af årets indkomst til et senere år med lavere indkomst. I indtjeningsåret betales en a-conto skat på 22 %. Ved at flytte endelig beskatning til et år med lavere indkomst, kan endelig beskatning ske uden at komme over grænsen for topskat, som dermed undgås.