Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. Læs mere. Jeg accepterer cookies fra dette website

Accepter

Nye lovforslag om skat

Skatteministeren har fremsat en række nye lovforslag, der, hvis de vedtages, ændrer lovgivningen væsentligt. En række af disse præsenteres i det følgende.

BOLIG-JOBORDNINGEN

Ordningen har eksisteret i flere år, men har altid været en midlertidig ordning.

Ordningen gøres ifølge forslaget permanent fra og med 1. januar 2018. Fradrag for lønudgifter til serviceydelser i hjemmet vil i 2018 udgøre op til 6.000 kr. pr. person, mens der vil være et fradrag på op til 12.000 kr. pr. person til håndværksydelser for visse arbejder udført på familiens helårsbolig eller sommerbolig.

Niels Peter Landmark

I forbindelse med årets generalforsamling, og som et resultat af vedtægtsændringerne i 2017, blev bestyrelsen i år reduceret med endnu et bestyrelsesmedlem. Vi vil derfor benytte lejligheden til at takke Niels Peter Landmark for hans tid og trofaste tilgang til bestyrelsesarbejdet.

Ægtefælleloven

Der er sket meget med familiemønstrene siden 1925, hvor den gamle lov stammer fra. Reglerne er nu blevet moderniseret, og de regler, der automatisk gælder, skal gerne matche ønsker og behov hos flertallet af ægtefæller.

Formålet med den nye lov er at modernisere reglerne om de økonomiske retsvirkninger af et ægteskab samt at skabe mere enkle og forudsigelige regler. Loven skal så vidt muligt give præcise svar på, hvordan ægtefællers formue deles ved separation, skilsmisse og død.

Persondataforordning

Når de nye EU-regler træder i kraft den 25. maj i år, kan det koste store bøder at overtræde reglerne. Men overholder man de nuværende regler, er det overkommeligt at leve op til de nye, strammere love.

Ligger personalemapperne i uaflåste skabe? Spiller børnene spil på din arbejdscomputer, som indeholder persondata om for eksempel medarbejderne? Eller er gamle ansøgninger, modtaget for 6 år siden, ikke destrueret? Så kan det koste dyrt i bøder.

- Er der ikke styr på persondata i virksomheden, når de nye EU-regler om persondata træder i kraft den 25. maj 2018, kan det resultere i bøder, på i værste fald op til 4 pct. af omsætningen.

I samarbejde med Kolding Kommune er der skabt en trafikkorridor til brug for tung trafik som fx landbrugsmaskiner.

Det har været en udfordring for landmanden at flytte de tunge landbrugsmaskiner fra nord til syd, og nu er der indgået en aftale om to trafikkorridorer gennem Kolding by.

Kvælstofprognose 2018

Store nedbørsmængder betyder som forventet, at du må tildele mere kvælstof på finsand og lerjord. Kvælstofprognosen gælder for marker med vinterkorn og vårsåede afgrøder, men således ikke for fx vinterraps eller frøgræs.

Jordens manglende indhold af kvælstof hænger sammen med, at nedbøren i hele landet i efterår- og vintermånederne har været op til 92 mm højere end gennemsnittet de foregående 11 år. Mernedbøren har varieret mellem landsdelene,  hvorfor kvælstofprognonen regionaliseres i tre områder.