Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. Læs mere. Jeg accepterer cookies fra dette website

Accepter

Virksomhedsordningen

UNDGÅ AT BLIVE SKATMAT - TRÆF BESLUTNINGEN NU! Har du gæld med sikkerhed i ejendommen, og står gælden i skatteregnskabet som privat gæld uden for virksomhedsordningen, er det nu du skal omlægge. Efter 31. december 2017 skal omlægning af lånet anses for ny sikkerhedsstillelse med den mulige konsekvens, at beløb på opsparingskontoen skal færdigbeskattes.

Siden indførelsen i 1987 har et af elementerne i virksomhedsordningen været opsparingsordningen. Opsparingsordningen giver mulighed for at udjævne svingende indkomster. Det sker ved at flytte den endelige beskatning af en del af årets indkomst til et senere år med lavere indkomst. I indtjeningsåret betales en a-conto skat på 22 %. Ved at flytte endelig beskatning til et år med lavere indkomst, kan endelig beskatning ske uden at komme over grænsen for topskat, som dermed undgås.

BRUG OVERSKUDDET

Formålet med lovændringen den 10/6 2014 var at stoppe udnyttelsen af opsparingsordningen. I år med høj indtjening er det nemlig interessant både at trække overskuddet ud af virksomheden, og samtidig betale den lave a-conto skat, men det er ikke muligt.

Vil du bruge opsparingsordningen, er det er en betingelse, at overskuddet bliver i virksomheden. Udtræk af penge fra virksomheden sker, når virksomhedens kassekredit betaler for privatforbrug, personlige skatter, indskud på pensionsopsparing, køb af aktier, sommerhus, privat bil m.v. Nogle har løst denne udfordringen ved gradvis at flytte gæld ud af virksomheden. Ulemperne var små, men i dag vil fremtidige renter og afdrag på den private gæld betyde yderligere hævninger ud af virksomheden.

Kan gælden så flyttes ind i virksomheden igen? Ja, det kan den godt, men opsparingen skal så færdigbeskattes.

OMLÆG LÅN INDEN OVERGANGSORDNINGEN UDLØBER

Som omtalt var det ganske udbredt, at lån med pant i ejendommen i skatteregnskabet blev bogført som privat gæld uden for virksomheden.

Ønsker du at skifte kreditforening, få et lån med lavere rente, forlænge perioden uden afdrag eller lignende, kan du gøre brug af den overgangsregel, lovindgrebet indeholder. Indtil den 31. december 2017 har du mulighed for at omlægge lånet til afvikling af den (nu) ulovlige sikkerhedsstillelse. Så længe det nye lån ikke er større end den sikkerhedsstillelse, du havde den 10. juni 2014, har omlægningen ingen konsekvenser.

Efter 31. december 2017 gælder overgangsreglen ikke. Her skal omlægning af lånet anses for ny sikkerhedsstillelse med den sandsynlige konsekvens, at beløb på opsparingskontoen nu skal færdigbeskattes.

EKSEMPEL

Et kreditforeningslån på 2,6 mill. kr. med sikkerhed (pant) i den ejendom, du bor på, er i skatteregnskabet posteret som privat gæld uden for virksomheden. Stuehusets værdi er 1,6 mill. kr. Den ”ulovlige” sikkerhedsstillelse er dermed på 1,0 mill. kr.

Lånet omlægges i 2018. Det nye lån skal anses for ny sikkerhedsstillelse, og der skal bogføres en hævning på mellemregningskontoen på 1,0 mill. kr. Det vil typisk betyde, at der skal hæves fra opsparingskontoen, svarende til at 1,3 mill. kr. tidligere opsparet overskud nu skal færdigbeskattes. Typisk med 56 % skat minus de 22 % der allerede er betalt. I dette eksempel giver det 34 % af 1,3 mil. kr. = 440.000 kr. i skat.

HVAD SKAL DU GØRE?

Du skal overveje, om du vil beholde dine eksisterende lån i en længere årrække. Er det ikke tilfældet, er det nu, du skal handle for at komme ind under overgangsreglen og slippe for færdigbeskatning af tidligere opsparet indkomst.

Kontakt din revisor/økonomikonsulent, hvis du har spørgsmål.