Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. Læs mere. Jeg accepterer cookies fra dette website

Accepter

Minivådområder

Har du som landmand et drænet område på dine marker, der egner sig som areal til at reducere kvælstofudledning, kan du søge 100 % tilskud til omlægning. Kontakt allerede nu din oplandskonsulent, og få gratis hjælp til etablering.

I forbindelse med Fødevare- og landbrugspakken, hvor landbruget fik de økonomisk optimale kvælstofnormer tilbage, blev det bl.a. besluttet, at landmændene skal oprette et vist antal minivådområder, der kan fjerne kvælstof og reducere udvaskningen til vandløb, søer og fjorde.

Det er ikke alle landmænd, der har et egnet område, men landboforeningerne opfordrer de der har, til kollektivt at bidrage til at opfylde landbrugspakkens betingelser, så vi kan beholde kvælstofkvoten.

Mange landmænd har et areal i kanten eller i et hjørne af en mark, der er lidt for vådt til at få dyrket effektivt, og her kan der være mulighed for at oprette et minivådområde, hvor omkostningerne dækkes af EU´s Landdistriktsprogram. Området vil komme alle til gode, ikke mindst naturen - og landmanden selv vil få mere natur, større biodiversitet og bedre levesteder for vildt.

Hvad er et minivådområde og hvor stort skal det være?

Minivådområder er et teknisk anlæg, der fjerner 20 - 30 % af kvælstoffet i drænvand. Drænvandet føres gennem fire bassiner, som udgør en form for naturligt renseanlæg. Oplandet til et minivådområde skal helst være mindst 30 hektar. Minivådområdets størrelse afhænger af, hvor stort drænoplandet er, men svarer ca. til 1 % af oplandets areal.

Fuldt tilskud

Tilskud søges hos Landbrugs- og Fiskeristyrelsen fra 1. februar til 3. april 2018, men inden da skal der tages prøver, laves målinger, projektbeskrivelser, indhentes tilbud mm. Derfor er det en god ide at komme i gang med planlægningen allerede nu.

Der gives 100 % tilskud til etablering, men tilskuddet udbetales først efter projektet er afsluttet, og ansøger skal derfor selv finansiere etableringsomkostningerne.

Du kan desuden søge om kompensation for udtagning af areal og vedligeholdelse af minivådområdet i 10 år. Denne del af støtten er omfattet af de minimis reglerne. Et tilskud forpligter til at minivådområdet skal opretholdes i 10 år. Herefter er du som landmand ikke længere forpligtet til at opretholde og vedligeholde minivådområdet. Der kan stadig søges grundbetaling (hektarstøtte) på arealet, hvor minivådområdet placeres.

Hvad gør jeg?

Kontakt Aksel Ravn, som er din oplandskonsulent her i området. Han vil, sammen med dig, vurdere om dit areal egner sig som minivådområde. Desuden hjælper han med gratis rådgivning, dokumentation og opmåling, og på længere sigt med projektbeskrivelse og indhentning af tilbud hos entreprenører.

Kontakt din oplandskonsulent:

Oplandskonsulent Aksel Ravn

Aksel Ravn
Kolding Herreds Landbrugsforening

Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Mobil: +45 2441 2716

Vil du vide mere?

Du kan læse mere om ordningen på Landbrugs- og Fiskeristyrelsens hjemmeside

Desuden kan du se et kort over egnede områder til projektet. Vælg først minivådområder og dernæst udpegningskort for minivådområder. Bor du i de lysegrønne områder på kortet, haster det med at kontakt til oplandskonsulenten, da der allerede skal tages vandprøver i sommer.