Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. Læs mere. Jeg accepterer cookies fra dette website

Accepter

Gasledning Baltic Pipe

Det store gasledningsprojekt tværs over Danmark har nu fået de fleste nødvendige tilladelser på plads. Der skal anlægges et nyt ledningstrace mellem Vr. Thorsted ved Egtved og syd om Kolding/Vonsild til Lillebælt/Stenderup og videre syd om Middelfart tværs over Fyn.

De fleste berørte lodsejere skulle på nuværende tidspunkt være kontaktet af Energinet, og der har været afholdt flere informationsmøder.

FORELØBIG TIDSPLAN

Fra efteråret og henover vinteren forventer Energinet at foretage besigtigelser af linjeføringen startende fra Lillebælt og mod Egtved. Besigtigelsen kommer forud for, at ekspropriationsforretningerne påbegyndes og forud for de arkæologiske forundersøgelser. De første foreløbige udmeldinger fra Energinet tyder på, at ekspropriationsforretningerne på den jyske side planlægges til at starte i foråret 2020 og vil køre frem til efteråret 2020. Men det er en foreløbig tidsplan, understreges det fra Energinet.

KHL vil følge processen tæt, og er naturligvis klar til bistå medlemmer og kunder med hjælp og bistand, når behovet måtte opstå. Ligeledes forventer KHL at afholde et informationsmøde, når vi kommer lidt tættere på ekspropriationsforretningerne.

PRINCIPPER FOR EKSPROPRIATION, ERSTATNING MV. (FOLDER)

Baltic Pipe folderKHL’s formand Hans Damgaard har, sammen med øvrige berørte landboforeninger, deltaget i en arbejdsgruppe, hvor man med juridisk bistand har afholdt en række møder med Energinet. Målet har været at skabe et bedre aftalegrundlag og en bedre sikring af den enkelte lodsejers rettigheder.

Hans Damgaard oplyser desuden, at møderne med Energinet har været konstruktive, og på en række områder har Energinet imødekommet arbejdsgruppens ønsker. Men når det gælder den vigtige servituterstatning, så har hverken Energinet eller den daværende minister ønsket at indgå i nærmere drøftelser angående dette.

Arbejdet og møderne er mundet ud i udgivelsen af en folder, som opridser en række aftalte principper for arbejdets gennemførelse, som en hjælp og sikkerhed for den enkelte lodsejer.

Du kan se og downloade folderen ved at klikke på billedet.

STENDERUP-INITIATIVET

Ud over den omtalte arbejdsgruppe har en kreds af berørte lodsejere igangsat et initiativ, som ad juridisk vej har til formål at forsøge at få projektet stoppet. KHL’s formand Hans Damgaard har på et orienteringsmøde hos KHL før sommerferien oplyst, at KHL bakker fuldt op om de af KHLs medlemmer, som måtte tilslutte sig initiativet imod gasledningen.

KHL anser også projektets samfundsnyttige egenskaber som værende tvivlsomme, men respekterer projekter, som er politisk bestemte og lovlige.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Har du brug for at vide mere, eller har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte planteavlskonsulent Morten Knutsson på +45 4011 0266 eller KHLs bestyrelsesformand Hans Damgaard på +45 2328 2097.