Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. Læs mere. Jeg accepterer cookies fra dette website

Accepter

Markvanding

Det tørre forår og sommer kræver sit vand. De gældende markvandingstilladelser er tæt på at være opbrugte, så hvad gør du nu?

Landmænd med mulighed for vanding har i år haft stor gavn af dette. De gældende markvandingstilladelse er dog nu tæt på at være opbrugt. I den forgange uge har vi haft flere henvendelse fra landmænd, som var bekymret for, om det vand de har brugt til d.d. vil være spildt, hvis man stoppede vandingen nu, hvor den tilladte mængde var nået. Især maj og græs har nemlig fortsat et stort vandingsbehov.

KOLDING KOMMUNE LEMPER PÅ REGLERNE FOR MARKVANDINGSINDVINDINGER

Derfor har KHL taget kontakt til Kolding Kommune, der har været hurtige til at beslutte, at man i Kolding kommune har en meget pragmatisk tilgang til det med vandingen, da der er tale om en ekstraordinær vejrsituation i år. Derfor, hvis en indehaver af en markvandingstilladelse spørger efter dispensation, vil kommunen meddele, at landmanden undtagelsesvis kan overskride den maksimale mængde, da der er tale om unormale forhold. Der vil ikke skulle udarbejdes deciderede dispensationansøgninger. Der ligger selvfølgelig så også i dette, at kommunen ikke vil håndhæve loven over for dem, som har overskredet maksimum, selvom de ikke har rettet henvendelse til kommunen.

Indehavere af markvandingstilladelser skal dog være forberedt på, at såfremt kommunen konstaterer, at det går ud over fx vandværker, enkeltindvindinger, vandløb eller vådområder, så kan kommunen blive nødt til at standse vandingen. Kolding Kommune planlægger dog ikke aktivt at føre tilsyn med dette.

VAND MARKEN OM NATTEN

Kommunen opfordrer kraftigt til, at landmænd, hvis det er muligt, undlader at vande om dagen, da fordampningen er markant større her end om natten.