Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. Læs mere. Jeg accepterer cookies fra dette website

Accepter

Agersnegle

Det håber og forventer vi ikke. Den ekstremt tørre sommer har bevirket en langt mindre opformering af agersnegle end sidste år. Der vil dog, på trods af tørken, stadig være en del snegleæg i hulrum i jorden. Disse æg vil i mere eller mindre grad klække, når der kommer nedbør.

På trods af den tørre sommer, er der fundet agersnegle i stubmarker, som har overlevet sommertørken. Der er også fundet dræbersnegle langs med markkanter samt helt nyklækkede snegle.

FOREBYGGELSE

Det er stadig sådan, at sneglene ikke kan lide at blive forstyrret på overfladen, og det er almindeligt kendt, at gentagne lette jordbehandlinger i overfladen inden såning af vintersæd mindsker antallet af snegle.

En lidt dybere og ikke mindst ensartet såning, hvor alle kerner er placeret under jorden er også et sikkert hit i snegleforebyggelsen. Vi ser alt for ofte, at der ikke er tilstrækkelig kontrol med kvaliteten af såarbejdet, herunder tildækningen af kernerne, særligt på lerede toppe i marken.

Tidlig såning er også en metode til forebyggelse at angreb af snegle. Planterne vokser hurtigere, og gror i de fleste tilfælde fra sneglene.

En god sammenpakning af jorden omkring frøene, så der ikke er hulrum mindsker også risikoen for snegleangreb. En tromling af knoldede partier i marken har også vist god effekt.

KONTROL

Fra såningen er udført til afgrøderne står på marken som planlagt, er det vigtigt at tjekke afgrøderne ofte for eventuelle sneglegnav. Er der mange snegle, kan en nyfremspiret rapsmark eller et frøgræsudlæg blive ædt på blot et par dage.

I nysåede kornmarker tjekkes også for udhulede kerner, eller om der er ædt af de fremspirende planter. Hvis der er fare for planternes overlevelse, er det vigtigt med hurtig indsats ved udspredning af sneglekorn.

En effektiv kontrol for snegleangreb forebygger mange uproduktive huller i markerne!

BEKÆMPELSE

Meget ofte er det kun dele af marker, der er angrebet af snegle, og der er mange penge i at finde netop disse pletter og sætte bekæmpelsen ind her. Bekæmpelse sker bedst med 3-5 kg/ha HP Sluxx eller lignende. Gentagne behandlinger med små doseringer har gennem mange år vist det bedste resultat.

I perioder med nedbør udbringes sneglekorn altid i en tørvejrsperiode og op til mindst en nat uden nedbør. Hvis de udlagte sneglekorn har fået mere end 25 mm nedbør, skal man kun regne med en beskeden effekt af midlerne og genbehandling er påkrævet.

Kontakt evt. din planteavlskonsulent, og høre mere om agersnegle og bekæmpelse.