Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. Læs mere. Jeg accepterer cookies fra dette website

Accepter

Bivenlige anbefalinger

Flere af de vilde bier har det svært. Der er brug for en fælles indsats, så udviklingen bliver vendt. Som landmand kan du være med til at gøre en indsats for bierne. Både store og små tiltag hjælper, og selv helt enkle tiltag kan gøre en forskel.

En sund og mangfoldig bestand af bier bidrager ikke kun til en rig natur, men også til at sikre den værdifulde bestøvning af mange af vores landbrugsafgrøder. En indsats for bierne vil derfor være til glæde for mange andre end vilde planter og dyr i agerlandet.

10 BIVENLIGE ANBEFALINGER TIL DIT LANDBRUG

Her er 10 anbefalinger til tiltag, som kan skabe flere levesteder og føde til bierne i landskabet - vælg de tiltag, der passer på din ejendom og i din bedrift.

1. BEVAR OG PAS PÅ SMÅBIOTOPERNE i agerlandet - markveje, diger, markskel, læhegn, remiser, grøftekanter og vejrabatter kan være gode levesteder for bierne 2. UDTAG AREALER PERMANENT TIL NATUR i forlængelse af eksisterende naturarealer, fx ukurante hjørner af marken. Gerne soleksponeret og på tør og sandet jord
3. SLÅ IKKE VEJRABATTER, grøfter, markskel og brak- eller græsarealer når blomsterne blomstrer. Vær dog opmærksom på slåningsfrister i landbrugsordninger 4. SØRG FOR, AT DER IKKE SKER SPILD OG AFDRIFT til naturområder og småbiotoper, når du gødsker og sprøjter fx ved at holde afstand
5. PAS PÅ, OG PLEJ EKSISTERENDE NATURAREALER såsom overdrev, enge og heder med ekstensiv græsning eller høslæt, så der er blomster igennem hele sæsonen 6. BEVAR DE GAMLE TRÆER i læhegn, markskel og andre steder på din ejendom
7. LAV BLOMSTERSTRIBER eller blomsterbrak på din omdriftsjord. Lad dem gerne ligge flere år og omlæg etapevis, så du undgår at pløje hele striben op på én gang 8. ETABLÉR NATURLIGE "BIHOTELLER" - udlæg fx bunker med grene eller sten eller læg en halmballe til henfald i læhegnet
9. EFTERLAD DØDT VED og lad fx grene og kvas ligge i læhegn eller andre småbiotoper efter beskæring  10. PLANT hjemmehørende hvidblomstrende buske og træer i læhegn og remiser

HUSK AT TILMELDE DIG BI-KAMPAGNEN

Tilmeld dig, og vær med til at vise, at landbruget aktivt gør en forskel for naturen og bierne. Se mere på lf.dk/bi.

ANBEFALINGERNE OG VURDERINGEN

... af deres effekt tager afsæt i et fagligt notat udarbejdet af SEGES med bidrag fra eksterne forskere og eksperter. Du kan finde baggrundsnotat og andre gode råd på Landbrug & Fødevarers hjemmeside.

Vær opmærksom på, at nye naturområder og levesteder for nogle dyre- og plantearter i særlige tilfælde kan betyde, at du kan få restriktioner i forhold til din landbrugsdrift. Hvis du er i tvivl om mulige konsekvenster, så kontakt din rådgiver.