Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. Læs mere. Jeg accepterer cookies fra dette website

Accepter

Valg til sektorbestyrelsen L&F Kvæg

Den 1. marts afholdes virtuelt årsmøde for L&F Kvæg. I den forbindelse skal landboforeningerne vælge deres repræsentanter til sektorbestyrelsen for L&F Kvæg.

Landboforeningerne skal vælge 4 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant. Personer vælges for to år ad gangen til at varetage sektorens interesser.

Sprinkler og ensilage

Anvender du sprinkler til at udbringe restvand fra silopladser, køreveje mv, skal du være særlig opmærksom på risikoen for forurening i vintermånederne.

Mange kvægbrugere anvender sprinkler, men det er ikke lovligt at udsprinkle restvand på frossen eller på vandmættet jord, da der er overhængende fare for, at der kan ske nedsivning til dræn eller overfladisk afløb, som kan forurene vandløb og søer.

Boringsnære Beskyttelsesområder

Miljøstyrelsen har udpeget en særlig beskyttelseszone uden om en række vandværksboringer, det såkaldte BoringsNære BeskyttelsesOmråde (BNBO). Tilbage i januar 2019 indgik et bredt flertal i Folketinget aftale om netop disse boringsnære beskyttelsesområder.

Aftalen handler om den erhvervsmæssige benyttelse af pesticider omkring vandboringer.

Kort fortalt betyder en BNBO-udpegning, at der ikke må anvendes pesticider på jorden omkring selve vandboringen – og det har naturligvis nogle konsekvenser for dig.

Samarbejde med Syddansk Økologi

Siden KHL Økologi i foråret er blevet en del af Syddansk Økologi, er der afholdt flere kurser, møder og temadage i det nye samarbejde. Blandt andet blev der afholdt en velbesøgt temadag omkring dyrkning og muligheder i lupindyrkning.

Syddansk Økologi er et samarbejde mellem økologirådgivningen i Landbosyd, Sønderjysk Landboforening (SLF), Landbrugsrådgivning Syd (LRS) og Kolding Herreds Landbrugsforening (KHL).

Et godt løft = et godt liv

Landmænds hverdag er ofte fyldt med tunge løft og dårlige arbejdsstillinger. Det kan medføre varige mén og hurtig nedslidning samt få alvorlige konsekvenser for arbejds- og familielivet.

Derfor sætter vi nu fokus på et bedre landmandsliv med mindre belastning, som gør det nemt at tænke nye rutiner ind i den gængse hverdag.

Coronatilsyn på landbrug

Måske får du i den nærmeste fremtid besøg af en ny tilsynsgruppe. Arbejdstilsynet har nemlig besluttet at øge fokus på forebyggelse af smitte med Coronavirus i brancher med vandrende arbejdstager – og det indebærer også et øget fokus i landbruget.

Fra onsdag d. 28. oktober og hele november er der nedsat en speciel tilsynsgruppe, der alene har til formål at sikre, at landbruget og andre brancher forebygger risikoen for Coronavirus på bedste vis og følger regeringens regler og anbefalinger.