Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. Læs mere. Jeg accepterer cookies fra dette website

Accepter

Brug brakmarker til foderproduktion

Fra og med d. 20. juli må brakmarker bruges til foderproduktion. Anvendelsen kan ske via slæt eller afgræsning.

Landbrugsstyrelsen har derfor i dag udstedt en ændringsbekendtgørelse, der lemper reglerne for udnyttelse af MFO-brakarealer til foder. Ændringen til bekendtgørelsen betyder, at marker med MFO-brak kan afgræsses eller høstes med henblik på produktion af foder fra og med d. 20. juli.

Ingen dispensation til efterafgrøder

Landbrugsstyrelsen melder ud, at der i øjeblikket ikke gives dispensation fra at etablere efterafgrøder på grund af tørken, men situationen følges tæt.

Deres udmelding er, at det stadig er for tidligt at vurdere, om tørken får betydning for etablering af efterafgrøderne. Fortsætter tørken, så situationen ændrer sig, melder de konkret ud, hvordan man skal forholde sig.

Skaf dig et overblik over de forskellige efterafgrødeordninger, og hvilke muligheder der er, hvis tørken fortsætter:

Markvanding

Det tørre forår og sommer kræver sit vand. De gældende markvandingstilladelser er tæt på at være opbrugte, så hvad gør du nu?

Landmænd med mulighed for vanding har i år haft stor gavn af dette. De gældende markvandingstilladelse er dog nu tæt på at være opbrugt. I den forgange uge har vi haft flere henvendelse fra landmænd, som var bekymret for, om det vand de har brugt til d.d. vil være spildt, hvis man stoppede vandingen nu, hvor den tilladte mængde var nået. Især maj og græs har nemlig fortsat et stort vandingsbehov.

Baltic Pipe

Baltic Pipe vil komme til at påvirke mange hundrede landmænd, både når ledningen er lagt ned, men også efterfølgende. Derfor arbejder vi både politisk, fagligt og juridisk for at sikre jer lodsejere så gode vilkår som muligt.

I øjeblikket kontakter Energinet lodsejerne for at aftale et møde ude på ejendommen. På mødet lægger de op til en drøftelse af de specifikke forhold på ejendommen, fx om der er særlige forhold på ejendommen, der skal tages hensyn til, konsekvenser for dræn og den daglige drift.

Forbered din forhandel nu

I SvineRådgivningen oplever vi hver sommer, at svineproducenter ringer fra mejetærskeren for at få assistance til en foderhandel. For hvor skal kornet afleveres?

Hastværk giver sjældent det bedste grundlag for at få lavet en god handel, og derfor opfordrer vi til, at man er tidlig ude med forberedelsen. Når den er på plads, giver det mulighed for at tage priser hjem med meget kort varsel, når man vurderer, at det er tid.

Baltic Pipe

Miljøstyrelsen og Energinet har indsendt supplerende høringsforslag til Baltic Pipe projektet, der indeholder forslag til nye ledningsføringer i området mellem Vonsild og Egholt. Vil du have en finger med i spillet, skal du til tasterne og indsende et høringssvar senest d. 6. juli til Miljøstyrelsen.

Baltic Pipe er det store gasrørsprojekt, der skal gå tværs over Danmark fra Nordsøen til Polen. Det nye høringsforslag fra Miljøstyrelsen og Energinet indeholder forslag til helt nye mulige ledningsføringer i området mellem Vonsild og Egholt. Desuden er der flere steder sket mindre justeringer af det eksisterende forslag til mulig ledningstrace.