Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. Læs mere. Jeg accepterer cookies fra dette website

Accepter

Mulighed for at søge om ekstra vand til afgrøder

Som en del af tørkepakken er der nu givet mulighed for, at kommunerne, under visse betingelser, kan give midlertidig tilladelse til forøget indvinding fra eksisterende boringer.

Det er meget vigtigt, at du søger tilladelse INDEN problemet opstår, og ikke først, når den tilladte vandmængde er overskredet. Derfor anbefaler vi, at du følger dit vandforbrug løbende, og at du overvejer ansøgning, hvis din kvote er udnyttet 75 %, og hvis der fortsat forventes et vandingsbehov de kommende uger uden udsigt til betydende nedbør.

KORT OM ORDNINGEN

  • Kan kun bruges i ekstraordinære vejrsituationer, dvs. fx ved højt tørkeindeks og stort vandbehov
  • Tilladelse kan gives til ekstra vanding i en periode på op til 3 mdr., hvis der er udsigt til, at den tilladte vandmængde overskrides
  • Der skal søges INDEN den gældende tilladelse overskrides
  • Forvent en sagsbehandlingstid 2-3 uger – søg derfor i god tid, INDEN problemet opstår
  • Kommunen kan give afslag, hvis det vurderes, at indvindingen kan være til skade for natur, vandløb eller andre boringer i området

HVORDAN GØR JEG?

Skriv en kort ansøgning på en mail til kommunen. Tjek kommunens hjemmeside, og søg på vanding. Oftest er der en vejledning med angivelse af mailadresse til ansøgning.

Ansøgning skal indeholde:

  • Den ekstra vandmængde som søges, begrundelse, dvs. hvilke afgrøder kræver ekstra vand med henvisning til tørkesituation
  • Hvilken boring, der søges til (angiv DGU nr.)
  • Et billede af timetællerens aktuelle stand
  • Oplys, hvis der er særlige hensyn, fx naboer med brønde, som måske kan blive påvirket

HAR DU SPØRGSMÅL?

Ved spørgsmål til ordningen kontakt vagthavende planteavlskonsulent eller Lars Schmidt eller vandafdelingen i din lokale kommune.