Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. Læs mere. Jeg accepterer cookies fra dette website

Accepter

Artikel kursus bekaempelse muldvarpe 1140x245

Husk tilmeldingsfrist d. 21. januar 2016: Aarhus Universitet afholder nye kurser i bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise i februar og marts

Mange landmænd, gartnere og andre, der erhvervsmæssigt er afhængige af jordens beskaffenhed, har problemer med muldvarpe og mosegrise. Det er ikke mindst de skud, som disse dyr laver, der volder problemer. Modsat muldvarpen er mosegrisen et af de værste pattedyr herhjemme til at gnave af og æde plantevækster med ofte økonomiske tab til følge.

De typiske deltagere i kurserne er landmænd, gartnere, greenkeepere, personer med ansvar for grønne områder ved beboelser og virksomheder eller for offentlige arealer. Derudover også personer der professionelt beskæftiger sig med skadedyrsbekæmpelse.

Kurset omfatter en gennemgang af de fosforbrinteudviklende midlers virkemåde og giftighed samt alle relevante bestemmelser vedrørende køb, opbevaring, brug m.v. i forbin­delse med be­kæmpelse af muldvarpe og mosegrise. Den eksisterende lovgivning om kommu­nal bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise gennemgås ligeledes. Endvidere omfatter kurset de sider af muldvarpens og mosegrisens biologi, der har særlig betydning for at tilrettelægge og gennemføre en fornuftig og effektiv bekæmpelse.

Læs mere om kurset og tilmeld dig direkte