Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. Læs mere. Jeg accepterer cookies fra dette website

Accepter

Muldvarpekursus

Har du problemer med muldvarpe eller mosegrise, så tag et kig her. Institut for Agroøkologi holder i februar og marts måned nemlig giftkursus i bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise med fosforbrinteudviklende midler.

Kurset er kun for dig og eventuelle ansatte, der erhvervsmæssigt udfører bekæmpelse på egen bedrift eller erhvervsmæssigt udfører bekæmpelse for andre, og som skal købe og bruge midler i fareklasse ”meget giftig” til bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise, hvilket vil sige fosforbrinteudviklende pellets, der nedlægges i dyrenes gangsystemer. Kurset er også for ansatte hos forhandlere.

INDHOLD

Kurset omfatter en gennemgang af de fosforbrinteudviklende midlers virkemåde og toksikologi samt alle relevante bestemmelser vedrørende køb, opbevaring, brug m.v. i forbindelse med bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise.

Den eksisterende lovgivning om kommunal bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise gennemgås ligeledes.

Endvidere omfatter kurset de sider af muldvarpens og mosegrisens biologi, der har særlig betydning for tilrettelæggelse og gennemførelse af en fornuftig og effektiv bekæmpelse.

Kurset afsluttes med en skriftlig prøve. Denne prøve skal bestås før, man på Miljøstyrelsens hjemmeside kan lade sig registrere, og dermed få udstedt autorisationen til køb og brug af fosforbrinteudviklende midler til bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise. Autorisationen koster kr. 230,- for en 5-årig periode, som betales til Miljøstyrelsen.

Det skal bemærkes, at dette kursus kun giver adgang til brug af fosforbrinteudviklen-de pellets til bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise.

TID OG STED

  • Mandag den 25. februar Køge
  • Tirsdag den 26. februar Horsens
  • Onsdag den 27. februar Odense
  • Torsdag den 28. februar Flakkebjerg v. Slagelse
  • Mandag den 4. marts Aarøsund, Haderslev
  • Tirsdag den 5. marts Grindsted
  • Onsdag den 6. marts Aalborg
  • Torsdag den 7. marts Viborg

Den nødvendige registrering af deltagere er åben fra kl. 9.00, mens selve kurset foregår fra kl. 10.00 til kl. 16.00.

PRIS

Kursusafgiften er kr. 3.500,00 inklusive moms pr. deltager. I beløbet er endvidere inkluderet forplejning i form af formiddagsbrød, frokost m/øl/vand, eftermiddags-kaffe/the og kage under kurset.

TILMELDING

Tilmelding og betaling foretages via www.muldvarpekursus.dk senest den 19. februar 2019.

Deltagerantallet er begrænset. Der afholdes 10 kurser, og på hvert kursus kan der deltage op til 40 personer. Vi gør opmærksom på, at kurserne kan blive fuldtegnede, inden fristen udløber den 19. februar 2019.

Eventuelle yderligere oplysninger kan fås på www.muldvarpekursus.dk.

/ Henrik Skovgård, Seniorforsker