Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. Læs mere. Jeg accepterer cookies fra dette website

Accepter

Markjord sidst i marts pqn 1140x245

Driver du jord, hvor der er behov for målrettede efterafgrøder og har du krav om at udlægge 10 eller 14 % pligtige efterafgrøder? Du kan søge tilskud til målrettede efterafgrøder efter ”først til mølle-princippet” fra 1. februar. Alternativt kan du risikere at blive pålagt at etablere efterafgrøder uden kompensation.

For at kompensere for den øgede udvaskning af kvælstof som følge af, at vore kvælstofkvoter nu er på nogenlunde niveau med vore nabolande, har EU krævet, at Danmark indfører kompenserende foranstaltninger. Det har NaturErhvervstyrelsen (NAER) så, efter en politisk beslutning, valgt at gøre med et krav om såkaldte ”målrettede efterafgrøder” - med en kompensation på 700 kr. pr ha.

Ordningen skal kun gælde i 2017 og 2018 og er målrettet efter, hvor der er størst behov for en ekstra kvælstofreducerende indsats. Det betyder, at der er stor forskel på, hvor mange efterafgrøder der kan opnås tilskud til - lige fra 0 % til 25 % flere efterafgrøder. På kort 1 (side 2) kan du se variationerne. Som det ses, er der over 20 % ekstra målrettede efterafgrøder på al jord i Sydjylland, hvor vandløbene løber mod vest.

Målrettede efterafgrøder er en ”særlig” efterafgrøde og kan ikke kombineres med hverken pligtige eller MFO-efterafgrøder. Reglerne for hvilke arter mv. der kan bruges som målrettede efterafgrøder følger samme regler som de pligtige efterafgrøder - med undtagelse af tidligt sået vintersæd, overdragelse fra anden landmand eller brug af opsparede pligtige efterafgrøder.

Frivillige, målrettede efterafgrøder skal anmeldes i Fællesskemaet og skal etableres på de marker, som de tilknyttes der. Du får straks at vide, om du kan få tilskud, og du får afslag, hvis det ønskede efterafgrødeareal i kystvandsoplandet er nået.
 
Da der er stor forskel på, hvor stor risiko der er for udvaskning af kvælstof på de enkelte arealer, ønsker NAER at få de målrettede efterafgrøder placeret, hvor de har størst effekt. Derfor er der 3 ansøgningsrunder, hhv. fra 1. februar, 1. marts og 22. marts.

Åbn oversigtskortet (pdf) for at se det samlede vejledende behov for de målrettede efterafgrøder samt de 3 ansøgningsrunder. 1. runde (de mørkegrønne områder på kort 2) gælder især for at beskytte grundvandet.

Tilskuddet uddeles efter ”først til mølle – princippet”, så vi vil anbefale, at du allerede nu kontakter din planteavlskonsulent og enten får en aftale lige efter den aktuelle runde er åbnet, eller bliver skrevet op og kontaktet, når det bliver aktuelt.

Hvis der ikke udlægges nok efterafgrøder i de enkelte oplande, vil der i maj måned blive indført et obligatorisk krav om, at alle skal etablere målrettede efterafgrøder allerede i år - i de områder, hvor der ikke er udlagt nok frivilligt. De, der har udlagt efterafgrøder frivilligt, kan så modregne dem de allerede har tilmeldt. Der ydes IKKE kompensation til de obligatoriske efterafgrøder.

Kravet til obligatoriske efterafgrøder beregnes af NAER i maj, og skal så udlægges før eller efter høst 2017.  

Hvis du ikke ønsker at udlægge obligatoriske efterafgrøder, kan du alternativt vælge at få nedsat din kvælstofkvote i 2018. Maksimalt obligatorisk krav kan ikke overstige, hvad der svarer til en kvotereduktion på 20 procent.

Har du arealer placeret i områder med behov for målrettede efterafgrøder anbefaler vi at anmelde det nødvendige eller mulige areal i Fællesskemaet, for arealkravet skal opfyldes - og frem for at få obligatoriske efterafgrøder uden kompensation eller blive trukket op til 20 % af kvælstofkvoten, kan du jo lige så godt få de 700 kr. pr ha.

Hvis du logger på www.Landmand.dk, kan du, på basis af 2016 markkort, se hvor mange procent og antal ha målrettede efterafgrøder du skal udlægge for at være nogenlunde sikker på ikke at få krav om obligatoriske efterafgrøder. Du kan også læse mere om de komplicerede regler på www.naturerhverv.dk.

Mere information

Kontakt din planteavlskonsulent for at få mere at vide og få hjælp til at søge om tilskud til målrettede efterafgrøder.