Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. Læs mere. Jeg accepterer cookies fra dette website

Accepter

Fund af flyvehavre

Få bugt med flyvehavren

Mens vi venter på høsten er der nok at lave ude på landet. Lige nu er KHL’s planteavlskonsulenter blandt andet i gang med at ”syne korn", i fællesskab med landmændene, for at finde og få afluget eventuelle flyvehavreplanter i markerne. I Danmark har man i mange år haft fokus på flyvehavre - en havreart der stammer fra Centralasien og optræder som ukrudt i kornmarker i Danmark. Forekomsten af flyvehavre kan mindske høstudbyttet væsentligt og ukrudtsplanten spredes let. Derfor er flyvehavre både hadet og frygtet, og det er vigtigt at få planten identificeret og fjernet fra marken.

Lov om bekæmpelse af flyvehavre

Bekæmpelse af flyvehavre er påbudt ved lov. Den første lovgivning om flyvehavre stammer fra 1956, og loven er siden revideret adskillige gange. ReglerFlyvehavrene om flyvehavre har til hensigt at fjerne forekomsten af flyvehavre samt forhindre, at planten breder sig til andre arealer.

Reglerne om bekæmpelse af flyvehavre betyder, at man skal fjerne flyvehavre fra alle arealer. Hvis der har været flyvehavre på et stykke jord, må afgrøden fx ikke sælges, uden at sælger oplyser om forekomsten, og hvis man sælger eller lejer et stykke jord ud, er man forpligtet til at oplyse om eventuelle forekomster af flyvehavre. Man har også oplysningspligt, hvis man sælger eller lejer maskiner ud, som har været anvendt på et areal med flyvehavre.

 Facts om Flyvehavre (kilde: SEGES):

   • Flyvehavre er en enårig, høj havreart med en udspærret top og et strå, der er mere bøjeligt end alm. havres. Flyvehavrens kerner har et karakteristisk, bredt og hesteskoformet tilhæftningssted.
   • Alle Flyvehavre-former har en lang, knæbøjet stak, og den mest udbredte type her i landet har brune kerner med kraftig behåring.Flyvehavre
   • Flyvehavre formerer sig udelukkende ved frø, og da den modner tidligere end korn, afkastes de fleste frø i marken før høst. Umodne kerner er i stand til at eftermodne og spire, og spireevne kan bevares i 8-10 år eller længere, såvel i jorden som på lager.
   • Flyvehavreforekomsten medfører direkte udbyttetab og den har, på grund af sin høje skalprocent, en meget ringe foderværdi.
   • Flyvehavren kræver mange arbejdstimer til lugning og udgifter til sprøjtning med kemiske bekæmpelsesmidler, og det er vanskeligt at sælge afgrøder med flyvehavre. I værste fald kan der blive tale om en forringet ejendomsværdi.
                              

  Har du spørgsmål eller brug for hjælp og vejledning, så kontakt KHL's planteavlskonsulenter på tlf. 7634 1700.