Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. Læs mere. Jeg accepterer cookies fra dette website

Accepter

Er du forberedt på Arbejdstilsynets besøg?

4500 landbrug får over de næste 3 år besøg af Arbejdstilsynet, og dit landbrug kan være ét af dem. Forbered dig derfor grundigt, så du er klar over, hvad tilsynsbesøget betyder for dig og din bedrift.

Hvert år besøger Arbejdstilsynet 27.000 virksomheder, og frem til 2020 vil de have særligt fokus på de alvorlige ulykker, der sker i landbrugserhvervet.

Det er især 3 arbejdsopgaver, der tidligere har været skyld i ulykker:

  • Arbejdet med håndtering af store dyr
  • Arbejdet med maskiner
  • Arbejdet med risiko for glid, fald og snublen

Ud over dette kigger Arbejdstilsynet også på andre risikoområder fx hvor der skal løftes tunge sække, flytning af kadavere, løft af traktorhjul, folieruller og andet.

Forebyggelse

Med tanke på ovenstående er det en rigtig god ide at være opmærksom på arbejdsopgaverne på bedriften. Sørg fx for at lave aftaler om færdselsveje og brugen af refleksveste og tøj, hav en stald med indretning af flugtveje i forbindelse med aggressive dyr og brug faldsikring i form af godkendte seler, eftersyn af stiger og lignende.

Et andet område, du skal være opmærksom på er bruget af rengøringsmidler og kemiske produkter. Sørg for, at der bruges handsker og andre værnemidler ved løsning af opgaverne.

Brev i e-boks

Forud for besøget modtager du brev i virksomhedens e-boks. Du varsles med en måned og har dermed mulighed for at løse eventuelle problemstillinger. Der opgives dog ikke en specifik dato, men en periode for besøget.

I helt specifikke sager vil der være en opgivet en dato for besøget.

Hav orden i dokumentationen

Arbejdstilsynet tjekker, om du lever op til arbejdsmiljøreglerne, og der spørges ind til, hvordan du arbejder med arbejdsmiljøet. Derfor er det en god idé at have alle dokumenter samlet.

Vær forberedt

Et besøg fra Arbejdstilsynet kommer næsten altid ubelejligt. Det kan derfor være en god idé at byde på en kop kaffe og en plads på kontoret i 5-10 min. indtil du er klar og kan tage dig godt af de tilsynsførende under besøget.

Typisk skal der deltage en medarbejder i mødet, og det er en fordel for dig at have udpeget denne inden mødet med Arbejdstilsynet.

Under og efter besøget

Typisk vil Arbejdstilsynet rundt på bedriften og se, hvordan I arbejder og hvordan I håndtere de forskellige risikofaktorer som fx håndtering af kemikalier, tunge løft, staldarbejde m.m.

Før de tilsynsførende forlader bedriften oplyser de om udfaldet af deres besøg i form af en besøgsrapport, der kortfattet fortæller om resultatet.

Senest 14 dage efter tilsynsbesøget modtager du et brev fra Arbejdstilsynet, der oplyser om udfaldet. Har Arbejdstilsynet fundet problemer, er der vedlagt en tilbagemeldingsblanket i brevet, som du har pligt til at udfylde og fortælle, hvordan problemet er løst.

Lever du ikke op til arbejdsmiljøloven, kan Arbejdstilsynet fx give dig:

  • et påbud med frist
  • et rådgivningspåbud
  • et forbud
  • en administrativ bøde
  • eller politianmelde bedriften

Tilbagemelding til Arbejdstilsynet

Har du modtaget ét af ovenstående påbud, bøder eller politianmeldelse er du forpligtiget til, inden den opgivne frists udløb, at meddele Arbejdstilsynet, hvordan du har løst problemstillingen.

Arbejdstilsynet kan aflægge flere uanmeldte kontrolbesøg for at følge op på din tilbagemelding.

Vil du vide mere?

På SEGES’s hjemmeside kan du finde uddybende oplysninger om besøget fra Arbejdstilsynet.

Følg linket: Vær forberedt når Arbejdstilsynet kommer på besøg