Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. Læs mere. Jeg accepterer cookies fra dette website

Accepter

Nye regler om ægtefællers økonomiske forhold

ENDELIG er der sket en modernisering af reglerne om ægtefællers økonomiske forhold. Den nye lov, der i sin grundform er fra 1925, skal være med til at skabe rimelige resultater for flertallet af ægtefæller - og være skrevet i et klart sprog.

Formålet med den nye lovgivning er at modernisere reglerne om de økonomiske retsvirkninger af et ægteskab og at skabe mere enkle regler. Derudover samles alle lovregler om ægtefællers økonomiske forhold i den nye lov, så de bestemmelser, der i dag findes forskellige steder i lovgivningen, flyttes over i den nye lov.

Reglerne skal være enkle, tydelige og skrives i et klart sprog. Desuden skal loven så vidt muligt give præcise svar på, hvordan ægtefællers formue deles ved separation, skilsmisse og død.

Hovedelementer i den gældende ordning opretholdes

Med lovforslaget opretholdes hovedelementerne i den gældende ordning. Det gælder også ligedelingsordningen. Den legale formueordning vil derfor stadig være formuefællesskab, der overordnet set indebærer, at ægtefællers formuer deles lige ved separation eller skilsmisse - med mindre andet er aftalt i et særeje. Det er dermed op til ægtefællerne selv at indgå aftaler, der fraviger ligedelingsordningen.

Som det også gælder i dag, vil nogle aktiver fx pensionsordninger og personskadeerstatning IKKE indgå i ligedelingen. Derimod indgår arv og gave med mindre arvelader og gavegiver har bestemt andet.

Principperne om, at ægtefæller under ægteskabet har gensidig forsørgelsespligt, og at hver ægtefælle som udgangspunkt råder over sine egne aktiver og hæfter for egen gæld, videreføres også i den nye lov.

Hvad er nyt?

Nyt er bl.a. begrebet "delingsformue", som erstatter det nuværende begreb "fælleseje". En ægtefælles formue, der indgår i ligedelingen, betegnes fremadrettet som delingsformue. Delingsformuen er således de aktiver, der indgår i ligedelingen.

Reglerne om særeje og andre forhåndsaftaler om formuedelingen bliver i et vist omfang udbygget, så der bliver mulighed for at aftale andre ordninger. Her tænkes fx på muligheden for at aftale "sumdeling", som er en aftale om, at hele en ægtefælles formue skal være særeje bortset fra et nærmere fastsat beløb.

Der kommer også nye regler for, hvordan ægtefællers gæld skal behandles ved opgørelsen af delingsformuen ved formuedeling.

Endelig OPHÆVER loven det gældende krav om, at gaver mellem ægtefæller (for at være gyldige) skal ske ved ægtepagt.

1. januar 2018

Den nye lov behandles netop nu i folketinget, og forventes at træde i kraft d. 1. januar 2018.

Spørgsmål?

Vil du vide mere om den nye lov, eller har du spørgsmål til det skrevne kan du kontakte vores advokat Lars Rafn på +45 7634 1737.