Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. Læs mere. Jeg accepterer cookies fra dette website

Accepter

Baltic Pipe

Baltic Pipe vil komme til at påvirke mange hundrede landmænd, både når ledningen er lagt ned, men også efterfølgende. Derfor arbejder vi både politisk, fagligt og juridisk for at sikre jer lodsejere så gode vilkår som muligt.

I øjeblikket kontakter Energinet lodsejerne for at aftale et møde ude på ejendommen. På mødet lægger de op til en drøftelse af de specifikke forhold på ejendommen, fx om der er særlige forhold på ejendommen, der skal tages hensyn til, konsekvenser for dræn og den daglige drift.

Derfor anbefaler vi jer:

  • Få overblik over dine dræn, og vær gerne konkret i forhold til, hvilke ønser du har til genetablering m.m.
  • Fortæl, hvis der er hel- eller delstrækninger, hvor du gerne vil have gasledningen gravet dybere
  • Gør opmærksom på eventuelle forhold på ejendommen, som betyder, at du skal have mere i erstatning (og gør opmærksom på, at det er din vurdering)
  • Har du udvidelsesplaner for ejendommen er det vigtigt, at du gør Energinet opmærksom på alle dine planer, projekter og tanker om udvidelse, udstykning og lignende som gasledningen helt eller delvist kan være en hindring for
  • Brug mødet til at få svar på dine spørgsmål, og vær gerne kritisk over for de svar, der returneres
  • Skriv ikke under på noget, indgå heller ingen aftaler. Det er vigtigt for vores fælles muligheder, at lodsejerne står sammen

ER BALTIC PIPE I ALLES INTERESSE?

Spørgsmålet om, hvorvidt Baltic Pipe er i alles interesse er stadig meget aktuelt og er i høj grad også et politisk spørgsmål.

Derfor har vi på to møder med energi- forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt spurgt ind til netop dette. Ministeren har tilkendegivet, at projektet vil betyde, at man kan fastholde lave tariffer i Danmark, og at Baltic Pipe vil bidrage med en tarifbesparelse, der svarer til ca. 1,9 - 2,9 mia. kr. Det er de ca. 400.000 husstande, der benytter gas som varmekilde, der får glæde af besparelsen sammen med omkring 20.000 virksomheder.

På den baggrund konkluderer ministeren, at projektet er i alles interesse. Det er vi nu ikke så sikre på, og derfor følger vi også projektet til dørs.

Vi er ikke længere de eneste, der stiller spørgsmålstegn ved, i hvilken grad Baltic Pipe kommer Danmark til gode. Nyhedsmagasinet Ingeniøren har i en længere artikel og på podcast stillet netop det samme spørgsmål. Du kan læse Ingeniørens artikel her.

VI ER I DIALOG MED ENERGINET

Som nævnt arbejder vi både politisk, juridisk og fagligt i denne sag. Bliver projektet vedtaget, er vi også en del af en faglig og juridisk dialog med Energinet om vilkårene.

Gennem flere dialogmøder har vi allerede talt med Energinet om de vilkår, ledningen lægges under. Der er ingen landsaftale på gasområdet, og derfor heller ingen retningslinjer, som I kan læne jer op ad i dialogen med Energinet.

Derfor er vi nu i dialog med Energinet med det formål at lave en rammeaftale med minimumskrav, som I kan bruge som guide til jeres møde/dialog med Energinet. Lykkedes det for os at blive enige om en rammeaftale, er den ikke bindende for lodsejerne, men alene et udtryk for det, vi som minimum kan opnå enighed med Energinet om.

NYE LINJEFØRINGER I SPIL

Som du måske også ved, er der indsendt supplerende høringssvar, der indeholder forslag til nye ledningsføringer i området mellem Vonsild og Egholt. På kortene kan du danne dig et oveblik over linjeføringen, og blive klogere på høringsmaterialet.

MERE INFORMATION

Du er altid velkommen til at kontakte planteavlskonsulent Morten Knutsson på +45 7634 1711, chefkonsulent Lars Schmidt på +45 7634 1715 eller KHLs formand Hans Damgaard på +45 2328 2097.

Her kan du downloade informationsbrevet, der er udarbejdet af foreningerne d. 10. juli, hvor du også kan se, hvilke foreninger, der indgår i samarbejdet.

Hilsen foreningerne