Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. Læs mere. Jeg accepterer cookies fra dette website

Accepter

Baltic Pipe

I forbindelse med, at Energinet har varslet de indledende besøg hos hver enkelt lodsejer, er der flere, der har spurgt ind til, hvordan man skal forholde sig til Energinets henvendelse. Det håber vi at give jeg svar på her:

STIL SPØRGSMÅL

Vi opfordrer til, at du holder mødet med Energinet, men lader være med at underskrive eller indgå aftaler. Det er vigtigt for vores fælles muligheder fremadrettet, at vi som lodsejere står sammen.

Få svar på alle dine spørgsmål, og vær kritisk over for de svar, de kommer med. Brug også mødet til at gøre opmærksom på, hvis der er særlige forhold på din ejendom, der skal tages hensyn til. Du kan forberede dig ved at kigge på nedenstående punkter:

  • Skab overblik over dine dræn, og vær gerne konkret i forhold til ønsker mht. genetablering m.m.
  • Fortæl, hvis der er hel- eller delstrækninger, hvor du gerne vil have gasledningen gravet dybere
  • Gør opmærksom på eventuelle forhold på ejendommen, som betyder, at du skal have mere i erstatning - og gør opmærksom på, at det er en vurdering fra din side
  • Har du udvidelsesplaner, er det vigtigt at gøre Energinet opmærksom på dette samt eventuelle tanker om udvidelse, udstykninger og lignende, som gasledningen helt eller delvist kan være en hindring for

Der kan være andre punkter, men tænk processen igennem hos dig selv, og kontakt eventuelt os.

HVEM TAGER REFERAT?

Indled mødet med at bede Energinet tage referat fra møderne. Kig det igennem, så der er enighed om, hvad der er drøftet på mødet. Referatet er din sikkerhed for, at dine forbehold og ønsker er noteret. Det er også med til at sikre, at der er skred i processen hvis der fx kommer nye folk på opgaven.

DOKUMENTÉR SKADER PÅ DINE MARKER - BÅDE FØR OG EFTER

I tilfælde af, at nedgravningen af ledningen til Baltic Pipe skaber uforudsete eller mere varige struksturskader end dem, du i første omgang får erstatning for, ligger ansvaret for dokumentation af dette hos dig som lodsejer.

Derfor er det en god idé allerede nu at begynde at dokumentere markernes beskaffenhed, både før og efter gravearbejdet. Hvis du har billeder af markerne på forskellige tidspunkter af året (gerne over flere år) har du et bredt sammenligningsgrundlag.

Dokumentationen kan ske ved almindelige fotos eller ved at lade en drone overflyve markerne.

HENT BREVET

KONTAKTOPLYSNINGER

Har du spørgsmål eller andet, kan du kontakte:

Planteavlskonsulent Morten Knutsson | +45 7634 1711

Chefkonsulent Lars Schmidt | +45 7634 1715

Formand Hans Damgaard | +45 2328 2097