Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. Læs mere. Jeg accepterer cookies fra dette website

Accepter

Meld de mindre vandløb ind nu

Er du lodsejer til et mindre vandløb, som du mener ikke hører hjemme i vandplanerne, er det NU, du skal melde ind til landbrugets repræsentanter i vandrådene.

Vandrådene er nu i fuld gang med at vurdere, hvilke mindre vandløb, som efter deres anbefaling skal hhv. med i eller ud af vandplanerne. Landbrugets vandrådsrepræsentanter har behov for indspil fra dig som lodsejer til at få udpeget de vandløb, som det vil være formålstjenligt at få vurderet.

Når det gælder de vandløb, som landbruget ønsker taget ud, er det vigtigt at kræfterne bruges på de vandløb, som primært tjener vigtige afvandingsformål og som samtidig har begrænset naturværdi. Det er først og fremmest vandløb, som ikke har et naturligt løb, men som er regulerede eller grøftede.

Hvilke vandløb er i spil?

De vandløb som vandrådene primært skal forholde sig til, er de mindre vandløb, som afvander fra under 10 kv.km. opland. Det er typisk de øverste løb og sideløb til større vandløb. For at afgøre om et vandløb hører hjemme i vandplanerne, skal der vurderes en lang række kriterier.

Eksempelvis om der er god økologisk tilstand, om der er okker, om vandløbet er snoet eller lige, om der er fald eller blød bund mv. Du kan på dette link se et flovdiagram over de kriterier, som vandløbene vurderes ud fra.

Hvor finder jeg oplysninger om mit vandløb?

Som lodsejer har du adgang til de samme oplysninger som vandrådene og myndighederne. De findes på denne kortportal.  Du finder din ejendom ved at zoome ind med plustasten eller du kan trykke på ”søg” øverst for at søge på adresse eller ejendom.

For at se hvilke vandløb som har under 10 kv.km opland, og dermed potentielt kan være et af dem som kan tages ud, skal du slå følgende lag til:  Under ”afgrænsningskriterier” vælger du ”oplandsstørrelse”. Hvis vandløbet er markeret med brunt, er der tale om et vandløb under 10 kv.km. opland. Under samme tema kan du slå visningslag til, som viser fald og slyngningsgrad mv.

Det kræver en fagspecifik viden for at kunne foretage en samlet vurdering af, om et vandløb opfylder kriterierne for at kunne tages ud. Denne kompetence ligger hos vandrådet og i sidste ende kommunerne. Det vigtigste er derfor lige nu, at du som lodsejer vurderer om dit vandløb umiddelbart ser ud til helt eller delvist at kunne opfylde flere af betingelserne – dvs. ikke er naturligt, men reguleret, evt er okkerpåvirket, har blød bund, har ringe fald, er udrettet uden væsentlige snoninger osv.

Hvordan skal jeg forholde mig?

Hvis du mener, at dit vandløb bør tages ud af vandplanerne og samtidig ser ud til at opfylde et eller flere af kriterierne, er det vigtigt at disse oplysninger videregives til vandrådet hurtigst muligt, og gerne inden udgangen af juni. Du kan kontakte en af vandrådsrepræsentanterne for det pågældende vandopland direkte.

Kontakt

Du er også velkommen til at kontakte os på KHL. Vi er direkte repræsenteret i vandråd for Lillebælt ved næstformand Poul Bøving Christensen. Desuden samarbejder vi tæt med rådene i nabo-oplandene fx Vadehavet.

Vi foretager en screening af de vandløb, vi får indberettet. Vurderer vi, at vandløbet kan være relevant at få vurderet videresender vi vurderingen af vandløbet til det respektive vandråd. Samtidig forholder vi os ret til ikke at indsende vandløb, som vi vurderer åbenlyst ikke opfylder betingelserne for at kunne tages ud.

Er du medlem af KHL foretager vi screeningen gratis for dig. Er du ikke medlem afregnes der efter medgået tid.

Kontaktpersoner

Poul Bøving Christensen | næstformand bestyrelsen | +45 2636 8423 | Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Lars Schmidt | chefkonsulent miljø & fjerkræ | +45 7634 1715 | Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Morten Knutsson | planteavlskonsulent | +45 7634 1711 | Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Mogens Westen | specialkonsulent | +45 2427 2412 | Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.