Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. Læs mere. Jeg accepterer cookies fra dette website

Accepter

Landbruget stiller spørgsmål til politikerne

De seneste tre uger har de lokale partiers spidskandidater til kommunalvalg 2021 svaret på spørgsmål med relation til miljø og klima samt erhverv og beskæftigelse.

- skrevet af Hans Damgaard, formand for KHL

Det skete på initiativ af Kolding Herreds Landbrugsforening, og hensigten var at kende spidskandidaternes holdninger til emner, som har stor betydning for landbruget.

Svar fra alle - tak for det!

- Vi fik svar fra alle, og selvom jeg og mine kolleger i det det lokale landbrug langt fra er enige med alle spidskandidater, så er jeg taknemlig for den opbakning til landbruget, som kan læses af politikernes svar. Og jeg er først og fremmest virkelig glad for den involvering og interesse for landbruget, som politikernes svar afspejler. De lokale politikere og det lokale landbrug kommer til at mødes efter valget. Så rart at vide, hvor vi har hinanden!

- Vel er vi som landmand ikke enige med alle politikere om, hvordan vi skal håndtere blandt andet stigende nedbørsmængder, og hvordan landbrugserhvervet skal sikres de bedste betingelser for at udvikle sig i kommunen. Men jeg er overbevist om, at vi - landmænd samt politikere af meget forskellig politisk observans - er enige om, at der fortsat skal være rammer for et levedygtigt landbrug i Kolding Kommune.

Vi er en del af løsningen

- Gule rapsmarker, store landbrugsmaskiner og somme tider - det indrømmer jeg gerne - lidt "duft af husdyrgødning. Landbruget er synligt i landskabet, også i Kolding Kommune. Det "fylder" når dansk landbrug producerer fødevarer til hjemmemarkedet og eksport. Men landbruget har historisk set vist stor evne på større biodiversitet og mindre udledning af klimagasser, og her vil det lokale landbrug naturligvis også være en del af løsningen.

Klimaneutral flæskesteg fra Hejls

- Jeg glæder mig i hvert fald over de mange minivådområder, der etableres i kommunen for at reducere landbrugets kvælstofudledning. Og jeg glæder mig til den dag, jeg kan sætte tænderne i en klimaneutral flæskesteg fra en gris produceret i min egen stald i Hejls.

Så vil Landbrug & Fødevarers vision om et klimaneutralt dansk fødevareerhverv i 2050 være opfyldt. Landbruget lægger jord til egnens mange vindmøller, og jeg er sikker på, at der om få år vil "gro" solceller og dermed helt CO2-neutral energi på staldtage og store markarealer i vores kommune.

- Husdyrgødning er råstof til produktion af CO2-neutral biogas, og af spidskandidaternes svar de seneste tre uger kan jeg forstå, at der blandt de fleste er opbakning til et biogasanlæg i kommunen.

Landbruget skaber lokal beskæftigelse

- Viljen, om en virkemidlerne er forskellige fra parti til parti, til at kunne rumme en landbrugsproduktion i Kolding Kommune ER i den grad til stede, kan jeg læse af politikernes svar. Til gavn for beskæftigelsen.

- Kolding Kommune har 3.600 arbejdspladser i erhverv, som er direkte relateret til landbrug og fødevareproduktion. Her tænker jeg på virksomheder som Skare Food og Arla Foods i Christiansfeld, DLG i Kolding, Danish Agro i Kolding og Sjølund samt Alfa Laval i Kolding.

- Plus de lokale håndværkere på gården, vognmanden, der kører grise til slagteriet osv. Ja selv vores lokale landbrugsforening KHL er en betydningsfuld arbejdsplads med 65 medarbejdere.

Tak til spidskandidaterne til KV2021 i Kolding Kommune

Birgitte Munk Grunnet (A), Villy Søvndal (SF), Knud Erik Langhoff (C), Jan Skræddergaard (D), Merete Due Paarup (B), Benny Dall (Ø), Eva Kjer Hansen (V) og Søren Rasmussen (O).


KHLs bestyrelse