Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. Læs mere. Jeg accepterer cookies fra dette website

Accepter

Kommunalvalg 2021

Vandløbenes kapacitet presses af stigende nedbørsmængder og hændelser med ekstrem regn. Vi går tæt på årets spidskandidater til kommunalvalget i efteråret, og stiller tre landbrugsrelaterede spørgsmål inden for klima, vand, erhverv og beskæftigelse. Denne gang handler det om klima og vand.

Vi kender det alle. Vandløbene presses af vandmasserne, de går over deres breder og oversvømmer veje, marker, kældre, butikker, sommerhuse og lignende. Hvordan stiller Koldings politikere sig til emnet, og hvilken vej mener de, er den rette?

UGENS SPØRGSMÅL: Hvordan undgår vi oversvømmelser af ikke blot Kolding by men også af marker, veje, idrætsanlæg og andet?

     
     

Eva Kjer HansenEva Kjer Hansen

Venstre (V)
 

Villy SøvndalVilly Søvndal

Socialistisk Folkeparti (SF)
- Der er netop sendt en plan i høring om, hvordan vi bedst kan undgå skader på både offentlige og private værdier ved oversvømmelser. En række tiltag er allerede på vej, men der skal mere fart på. Landbruget er en vigtig samarbejdspartner i at finde løsninger, og der skal være fuld erstatning for de arealer, der skal indgå.   - Klimaforandringer giver mere nedbør. Vi kan begrænse oversvømmelser med vand-P-pladser (som fx Kolding Å projektet) og ved at udtage lavbundsjorder. Dermed afhjælper vi oversvømmelser og afhjælper landbrugets CO2-, metan- og lattergasudledning.

 

Jan SkræddergaardJan Skræddergaard

Nye Borgerlige (D)

 

Knud Erik LanghoffKnud Erik Langhoff

Det Konservative Folkeparti (C)

- Løbende udbygning af kloaknet foretages i takt med anlægsarbejder. Der skal informeres bredt om håndtering af ”eget” regnvand i både privat som erhvervsmæssig regi, eks. øgede etableringer af faskiner og lign. Egen håndtering belønnes mod kommunal besparelse.   - Vi er overbeviste om, at der skal ske en indsats på flere områder og af flere forskellige enheder. Vi lægger op til, at der skal ske tilbageholdelse af vandmængderne vest for byen, til der er passagemulighed igennem å-systemet i Kolding. Det er kommunekassen, der skal finansiere løsningerne.

 

Birgitte Munk GrunnetBirgitte Munk Grunnet

Socialdemokratiet (A)

 

Søren RasmussenSøren Rasmussen

Dansk Folkeparti (O)

- Vi er tilhænger af aftaler med landbruget, så vandet kan ledes ud på lavtliggende områder i baglandet i forbindelse med ekstreme vejr-situationer. Derudover vil vi lave forsinkelsesbassiner, hvor det giver mening, gerne udformet så det både er et forsinkelsesbassin og et flot rekreativt område.     - Det gør vi bl.a. ved etablering af forsinkelsesanlæg både i Kolding by og i naturen, som fx ved Byparken, Hylkedalen og Sydbanegade. Vi skal også bygge det ind i gader og veje som vi bl.a. har gjort i Søndergade. Det er også vigtigt, at vi ikke har store flader, hvorfra der ikke kan ske nedsivning.

 

Merete Due PaarupMerete Due Paarup

Radikale Venstre (B)

 

Benny DallBenny Dall

Enhedslisten (Ø)

- Regnvand skal adskilles fra spildevand og håndteres lokalt i fx regnvandsbassiner og oversvømmelse af marker via opkøb/samarbejde med lodsejere. Regnvand er en del af løsningen med flere rekreative naturområder til gavn for mennesker og natur.   - Enhedslisten støtter de store klimaprojekter der skal beskytte mod oversvømmelser. Vandløbene skal også vedligeholdes, men vi skal ikke uddybe dem ud over det naturlige historiske niveau, hvilket landbruget desværre ofte ønsker.

 

 

VIDSTE DU AT ...

- vandløbsloven foreskriver, at miljøformål og afvandingsinteresser skal vægtes ligeligt?

Hans Damgaard
Formand
KHLs bestyrelse

Hans Damgaard, formand for KHL