Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. Læs mere. Jeg accepterer cookies fra dette website

Accepter

Ægtefælleloven

Der er sket meget med familiemønstrene siden 1925, hvor den gamle lov stammer fra. Reglerne er nu blevet moderniseret, og de regler, der automatisk gælder, skal gerne matche ønsker og behov hos flertallet af ægtefæller.

Formålet med den nye lov er at modernisere reglerne om de økonomiske retsvirkninger af et ægteskab samt at skabe mere enkle og forudsigelige regler. Loven skal så vidt muligt give præcise svar på, hvordan ægtefællers formue deles ved separation, skilsmisse og død.

MATCHER LOVENS UDGANGSPUNKT DINE ØNSKER OG BEHOV?

Udgangspunktet er, at du og din ægtefælles formue deles, hvis jeres ægteskab slutter, med mindre I har aftalt andet i form af særeje. Disse regler gælder automatisk i jeres ægteskab, og det er derfor vigtigt, at du og din ægtefælle forholder jer til, om jeres ønsker og behov matcher lovens udgangspunkter, eller om I skal indgå aftaler med hinanden, der indebærer fravigelser af ligedelingsordningen.

HVAD KAN AFTALES?

I har stor frihed til at aftale den formueordning, som passer jer bedst. De eksisterende særejeformer, fuldstændigt særeje, skilsmissesæreje og kombinationssæreje, er ført videre med den nye lov. Som noget nyt har I nu også mulighed for at aftale ”sumsæreje” og ”sumdeling”.

Med sumsæreje kan I som ægtefæller hver især sikre en del af jeres egen formue, så den ikke indgår i delingsformuen, som skal deles lige ved en eventuel skilsmisse. Sumsæreje er således en aftale om, at en bestemt del af formuen, eksempelvis 500.000 kr., skal være særeje, mens resten af formuen skal indgå i ligedelingen.

Sumdeling er omvendt en aftale om, at hele din eller din ægtefælles formue skal være særeje, bortset fra et nærmere fastsat beløb, eksempelvis 500.000 kr. Sumdeling kan fx være en god idé, når du driver en virksomhed, som du gerne vil beskytte, men uden at stille din ægtefælle dårligt ved skilsmisse.

Derudover kan gæld også gøres til særeje, så det bliver holdt uden for bodelingen ved skilsmisse. Det kan fx være relevant at gøre gæld til særeje, hvis du eller din ægtefælle bringer gæld ind i ægteskabet.

HVAD ER NYT?

Før skulle gaver mellem ægtefæller sikres ved en gaveægtepagt for at være gyldige. Dette krav er nu ophævet, og gaver mellem ægtefæller kan nu gives, og altså uden formkravet om ægtepagt. Samtidig er betegnelsen af nogle de tidligere begreber ændret, fx er begrebet ”fælleseje” lavet om til ”delingsformue”.

SKAL DU OG DIN ÆGTEFÆLLE GØRE NOGET?

Den nye lov har givet dig og din ægtefælle mere frihed til selv at aftale, hvordan formuen skal deles, hvis jeres ægteskab slutter.

De juridiske forhold, der er forbundet med jeres ægteskab, er det vigtigt, at du og din ægtefælle forholder jer til, så I er forberedt, hvis jeres ægteskab mod forventning skulle gå i stykker.

Den nye Ægtefællelov er en god anledning til at forholde jer til, hvordan lovens retstilling og muligheder matcher jeres ønsker og behov. Måske skal I have oprettet en ægtepagt, eller måske skal jeres ægtepagt opdateres.

HAR DU SPØRGSMÅL

Du er altid velkommen til at kontakte advokat Lars Rafn på T: +45 7634 1737.