Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. Læs mere. Jeg accepterer cookies fra dette website

Accepter

Højere fradrag og mere til børneopsparingen

Folketinget har haft travl, og har vedtaget nye love omkring børneopsparing, pensionsfradrag samt besluttet at give et højere fradrag for forsøgs- og forskningsudgifter. Det betyder blandt andet, at du nu kan indsætte op til 72.000 kr. på dine børns børneopsparingskonto mod før 36.000 kr.

Derudover har du mulighed for at få et ekstra skattefradrag for indbetalinger til din pension. Desuden er boligjobordningen gjort permanent, udligningsskatten på pensionsudbetalinger er afskaffet og grænsen for medarbejderaktier er hævet.

FORSØGS- OG FORSKNINGSUDGIFTER

Er du én af dem, der synes det er spændende at investere i forskningsaktiviteter, kan du få stor glæde af de nye regler. Folketinget har nemlig vedtaget, at fradraget for private virksomheders udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed gradvis hæves fra de nuværende 100 % til 110 %. Konkret sker det ved, at fradraget hæves til:

 • 101,5 % i indkomstårene 2018 og 2019
 • 103 % i indkomståret 2020
 • 105 % fra indkomståret 2021
 • 108 % fra indkomståret 2023
 • og til fuld indfasning på 110 % fra og med indkomståret 2026

En konkret forsøgs- eller forskningsudgift skal have den fornødne tilknytning til den skattepligtiges erhverv for at være fradragsberettiget som forsøgs- og forskningsudgift.

Udgifterne, der er omfattet, kan efter den skattepligtiges frie valg fradrages fuldt ud i det indkomstår, de er afholdt. Alternativt kan de afskrives med lige store årlige beløb i afholdelsesåret og i de følgende fire indkomstår. Det samme gælder udgifter til grundforskning, som afholdes af en igangværende virksomhed. Det højere fradrag for udgifter til forsøg og forskning skal styrke virksomhedernes incitament til at investere i forskningsaktiviteter.

BØRNEOPSPARING

Folketinget har fordoblet grænserne for, hvor meget der fra og med 1. januar 2018 kan indbetales på de såkaldte børneopsparingskonti. Den årlige indbetaling kan nu udgøre maksimalt 6.000 kr. og den samlede indbetaling maksimalt 72.000 kr. (Mod før henholdsvis 3.000 kr. og 36.000 kr.).

Indskud på en børneopsparingskonto, der er foretaget senest den 31. december 2017 tæller med i det indskud, der i alt kan foretages på kontoen. Er der indskudt eksempelvis i alt 36.000 kr. pr. 31. december 2017, vil der fra og med 2018 kunne indskydes yderligere op til 36.000 kr. på kontoen, hvorefter det maksimale indskud på 72.000 kr. vil være nået. Har du tidligere nået den øvre grænse, kan du nu søge om at indbetale yderligere.

Børneopsparingskonti har teknisk navnet ”Opsparings- og forsikringsordninger, der udelukkende har familieforsørgelse til formål”. Skattefordelen ved kontiene er, at afkastet af det indestående på en børneopsparingskonto, der i kontoens bindingsperiode tilskrives kontoen, ikke skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

En børneopsparingskonto kan oprettes af et barns forældre, bedsteforældre, oldeforældre mv., herunder adoptiv-, sted- og plejeforældre, -bedsteforældre, -oldeforældre m.fl. Barnet er kontohaver. Der kan for hvert barn oprettes én børneopsparingskonto.

STØRRE PENSIONSFRADRAG

Folketinget har også vedtaget lovforslag om:

 • ekstra skattefradrag for indbetalinger til pension
 • nyt jobfradrag
 • udvidelse af grundlaget for beskæftigelsesfradraget, så det omfatter pensionsindbetalinger
 • forhøjelse af loftet og nedsættelse af bundskatten

De to første indfases fra 2018 - 2020, mens de to sidste gælder fra 2018.

Der er ikke meget at hente for i de to af ændringerne. Bundskatten nedsættes kun med 0,02 %, og jobfradraget i 2018 vil maksimalt medføre en skattelettelse på 370 kr. Det ekstra skattefradrag for indbetalinger til pension kan derimod i 2018 give en skattelettelse på op til 3.725 kr. I de kommende år vil fradragsværdien blive større.

HVAD ER DER I ØVRIGT VEDTAGET?

Skatteministeren har endvidere fået vedtaget en række lovforslag:

 • BoligJobordningen er gjort permanent
 • Udligningsskatten på pensionsudbetalinger er afskaffet fra 2018
 • Grænsen for medarbejderaktier er hævet fra 10 % til 20 %, forudsat at mindst 80 % af virksomhedens medarbejdere tilbydes aktieløn
 • Beskatningen af fri telefon og internet er afskaffet fra 2020

Ændringen af reglerne om fuld skattepligt er blevet udskudt til efteråret.

VIL DU VIDE MERE?

- er du velkommen til at kontakte skattechef Inge Kloster Iversen på T: +45 7634 1733 eller Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..