Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. Læs mere. Jeg accepterer cookies fra dette website

Accepter

Momsfradrag

Vil du have din del af momskagen, skal du være særlig opmærksom på dine muligheder for fradrag af moms. Som udgangspunkt er du en selvstændig erhvervsdrivende, der sælger momsregistrerede varer eller ydelser, og betaler moms af din omsætning. Men vidste du, at der en række ydelser og varer, der er fritaget for moms.

Det gælder bl.a. for læge- og sundhedsbehandling og nogle former for undervisning. Hvis din virksomhed både har momspligtigt og momsfrit salg, skal du være opmærksom på, at der sikkert ikke er fuldt momsfradrag for alle dine momsbelagte udgifter.

FULDT ELLER INTET MOMSFRADRAG

En grundlæggende betingelse for et momsfradrag er, at de momsbelagte varer eller ydelser virksomheden har købt, anvendes til brug for virksomhedens salg, som ikke er fritaget for moms efter momslovens § 13. Med andre ord, ses der på, om indkøbene bruges til den momspligtige virksomhed.

Bruges indkøbene udelukkende til private formål eller til brug for virksomhed, som er fritaget for moms (fx lægevirksohed eller momsfri undervisning) er der intet momsfradrag.

Det lyder simpelt, men udfordringen er, at samme indkøb ofte vedrører flere formål på samme tid fx til både det momspligtigte og det momsfrie salg. Så bliver sagen en anelse mere kompliceret.

DELVIST MOMSFRADRAG

Har din virksomhed både momspligtigt salg og momsfrit salg, vil der ofte være momsbelagte udgifter, der vedrører begge dele af virksomheden fx revisorregninger eller husleje. I disse tilfælde vil kun en del af momsen på udgiften kunne fradrages. Det kaldes delvist momsfradrag.

Delvist momsfradrag bruges også, når indkøbet både anvendes til momspligtig virksomhed og privat anvendelse. For visse typer af udgifter gælder særlige regler fx køb og drift af biler. Personbiler giver aldrig momsfradrag, mens der heller ikke er momsfradrag for køb af varebiler på højst 3 ton totalvægt, hvis de ikke udelukkende bruges i momspligtig virksomhed.

Til gengæld har du som hovedregel fuldt momsfradrag for driftsudgifter, selvom varebilen kun bruges delvist i den momspligtige del af virksomheden.

Oversigt

Hvad vedrører udgiften? Momsfradrag
Kun momspligtig del af virksomheden: Fuldt momsfradrag
Kun momsfritaget del af virksomheden: Intet momsfradrag
Udelukkende privat anvendelse: Intet momsfradrag
Både momspligtig og momsfri del af virksomheden: Delvist momsfradrag (momslovens §38, stk. 1)
Både momspligtid del af virksomheden og privat anvendelse: Delvist momsfradrag (momslovens §38, stk. 2)

HVOR MEGET KAN DU SÅ TRÆKKE FRA?

Når din virksomhed køber varer eller ydelser, hvor der er delvist momsfradrag, er det nødvendigt at opgøre, hvor meget af momsen, du kan trække fra. Det delvise momsfradrag opgøres forskelligt, alt efter om udgiften, ud over momspligtig virksomhed, også vedrører momsfri virksomhed eller privat anvendelse.

Ved delvis privat anvendelse skal virksomheden lave et skøn over, hvor meget den private anvendelse udgør. Køber din virksomhed fx en computer, som anvendes halvt privat og halvt i momspligtig virksomhed, kan 50 % af momsen på købet fradrages.

Ved indkøb, som både anvendes til momspligtig og momsfri virksomhed, vil størrelsen af det delvise momsfradrag komme an på størrelsen af det momspligtige salg og det momsfrie salg. Det delvise momsfradrag opgøres ud fra den momspligtige omsætning set i forhold til den samlede omsætning.

Eksempel på indkøb til både momspligtigt og momsfrit salg

Omsætning Størrelse Delvist momsfradrag
Momsfri omsætning 1.000.000 kr.  
Momspligtig omsætning 2.000.000 kr.  
Samlet omsætning 3.000.000 kr. 2.000.000 kr. / 3.000.000 kr. x 100 % = 67 %


I dette tilfælde kan virksomheden trække 67 % af momsen fra på indkøb, der både vedrører den momsfrie og den momspligtige omsætning.

I løbet af året skal du bruge omsætningsfordelingen fra sidste regnskabsår, og der foretage en regulering efter regnskabsårets udløb, når de faktiske omsætningstal kendes.

Har du brug for hjælp, kan du kontakte din rådgiver.