Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. Læs mere. Jeg accepterer cookies fra dette website

Accepter

Sælgerpantebreve og generationsskifter

Landsskatteretten har godkendt, at et sælgerpantebrev på markedsvilkår kan bruges i virksomhedsordningen for sælger - også i forbindelse med et glidende generationsskifte. Anfordringsgældsbreve kan derimod ikke bruges i sælgers virksomhedsordning.

GÆLDSBREVE ER ET NO-GO

For nogle år siden afgjorde Skatterådet, at et gældsbrev indgået på anfordringsvilkår i en familiehandel, ikke kan indgå i sælgers virksomhedsordning. Begrundelsen var, at et gældsbrev på anfordringsvilkår ikke bliver lavet i en handel mellem uafhængige parter. Når der er tale om anfordringsvilkår, kan kreditor til enhver tid kræve gælden indfriet, og der beregnes typisk ikke rente af hovedstolen.

Når gældsbrevet, som er en del af salgsprovenuet, ikke kan placeres i virksomhedsordningen, medfører det, at et beløb svarende til gældsbrevets hovedstol skal hæves ud af virksomhedsordningen.

Dette kan medføre førtidig beskatning af opsparet overskud og/eller hævning på indskudskontoen, der kan blive negativ. Bliver den negativ, kan sælger ikke spare op i virksomhedsordningen, før indskudskontoen igen er positiv.

DELVIS SÆLGERFINANSIERING I ET GENERATIONSSKIFTE

Efter afgørelsen af, at et anfordringsgældsbrev ikke kan indgå i sælgers virksomhedsordning, har spørgsmålet været, hvordan man laver en delvis sælgerfinansiering i et generationsskifte, hvor sælger fortsat driver virksomhed efter et delsalg til børnene?

Den oplagte mulighed var at lave et sælgerpantebrev og lægge det ind i sælgers virksomhedsordning. Sælgerpantebreve kan tinglyses på den faste ejendom i modsætning til anfordringstilgodehavender, og sælgerpantebreve bruges også i handel mellem parter med modstående skattemæssige interesser.

Det viste sig ikke at være så let som antaget at få SKATs godkendelse af, at et sælgerpantebrev indgået på markedsmæssige vilkår, kan indgå i sælgers virksomhedsordning. Nogle gange sagde SKAT ja til, at sælgerpantebreve kunne placeres i sælgers virksomhedsordning, andre gange sagde de nej.

Landsskatteretten har nu godkendt, at et sælgerpantebrev i en familiehandel kan blive liggende i virksomhedsordning efter delsalg af virksomheden. Sælgerpantebrevet skal indgås på markedsmæssige vilkår, det skal løbende forrentes og afdrages, og der skal fastsættes en kurs.

Den gæld, der er opstået i forbindelse med køb af en virksomhed, er erhvervsmæssig gæld for køber og kan indgå i købers virksomhedsordning.

VI KAN RÅDGIVE DIG

Skattelovgivningen er kompliceret, og der er også andre forhold end skat, der spiller ind, når der skal ske salg af virksomhed, hvad enten det er til familie eller til 3. mand. Derfor er det vigtigt, at du har din rådgiver med på sidelinjen i den situation.