Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. Læs mere. Jeg accepterer cookies fra dette website

Accepter

Ændringer i regnskabsloven for små virksomheder

Folketinget vedtog i maj 2015 en række væsentlige ændringer af årsregnskabsloven. Ændringerne har virkning for regnskabsåret, der begynder d. 1. januar 2016 eller senere. Orientér dig om de væsentligste ændringer her:

Ændrede størrelsesgrænser

Der blev vedtaget enklere regler for mikrovirksomheder. Mikrovirksomheder er en nyoprettet delmængde under regnskabsklasse B. Desuden er størrelsesgrænserne generelt forhøjet.

Klasse

B Mikro

 B Små

Angives i mio. kr. 2016 ny 2016 2016
Balance 0 - 2,7 0 - 36 0 - 44
Nettoomsætning 0 - 5,4 0 - 72 0 - 89
Ansatte 0 - 10 0 - 50 0 - 50

De væsentligste ændringer for små virksomheder

Foruden ovenstående er der indført lempelsesmuligheder, f.eks. reducerede regnskabskrav for visse dat-tervirksomheder og delvis ophævelse af kravet om ledelsespåtegning. Den nye lov
betyder følgende lempelser for små virksomheder:

  • Kravet om en egenkapitalopgørelse er udgået (dog undtagelser ved opskrivninger.
  • Krav om at specificere eventualforpligtelser, inkl. særskilt oplysningskrav om leje- og leasingkon-trakter er udgået. Den samlede forpligtelse skal dog stadig oplyses.
  • Der kræves ikke længere oplysning om største koncern som virksomheden er en del af. Det er fort-sat et krav at man oplyser navn og hjemsted for moderselskabet i den mindste koncern, hvori virk-somheden indgår.
  • Oplysningskravet vedr. kapitalandele i datter- og associerede virksomheder, I/S’er og K/S’er er op-hævet for små virksomheder.
  • Oplysninger om tilgodehavende m.v. for ledelsen m.v. er lempede.
  • Oplysnings- og specifikationskravet om virksomhedskapitalen er udgået samme med kravet om visse oplysninger for A/S’er.

De nye krav for regnskabsklasse B

Kravet om ledelsesberetning er genindført og ledelsesberetningen skal fortælle om virksomhe-dens væsentligste aktiviteter samt eventuelle væsentlige ændringer i virksomhedens aktiviteter og oplyse om de økonomiske forhold.

Der er endvidere krav om at resultatdisponeringen skal placeres i tilknytning til resultatopgørelsen og ikke længere præsenteres under egenkapitalen.

Ekstraordinært udbytte skal også fremgå særskilt. Hvis der er foretaget udlodning af ekstraor-dinært udbytte efter regnskabsårets udløb, skal dette fremgå i tilknytning til resultatdisponeringen.

Det gennemsnitlige antal ansatte skal oplyses men der er dog ikke et krav om sammenligningstal.