Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. Læs mere. Jeg accepterer cookies fra dette website

Accepter

Ansæt en flexjobber

Står du og mangler en ekstra hånd, men er der ikke nok arbejde til en fuldtidsstilling, kan ansættelse af en fleksjobber være den rette løsning.

Ved ansættelse af en fleksjobber, betaler du kun for det arbejde, du modtager dvs. er fleksjobberen ansat 20 timer om ugen med en intensitet på 50 %, vil du kun skulle betale løn for 10 timers arbejde. Resten af lønnen betaler kommunen.

Det er vigtigt, at det inden ansættelsesforholdets start står klart for begge parter, hvad arbejdet indebærer, så det sikres, at arbejdet er foreneligt med fleksjobberens skånebehov. Ofte er arbejdsgivere ikke gode nok til at få dette klart beskrevet, og ansættelsesforholdet udvikler sig måske ikke som forventet.

Er fleksjobberen handicappet i forskelsbehandlingslovens forstand, vil arbejdsgiverens mulig-hed for at afskedige pågældende være begrænset, da der indtræder en pligt til at træffe hensigtsmæssige foranstaltninger.

For at undgå denne situation, gives der 3 gode råd til, hvordan du sikrer dig, at arbejdet er foreneligt med fleksjobberens skånebehov.

Råd 1: Praktikforløb

Det er en god ide at starte ud med et praktikforløb. Et praktikforløb koster dig ikke noget, og det giver dig mulighed for at afprøve fleksjobberen ift. de påtænkte arbejdsopgaver. I de 4 uger hvor praktikforløbet står på, modtager fleksjobberen ledighedsydelse fra kommunen, og du har ved forløbets udløb ikke nogen pligt til at ansætte pågældende. Du er så at sige i din gode ret til at trække i land, hvis det ikke fungerer optimalt.

Råd 2: Kort tidsbegrænset ansættelse

En kort tidsbegrænset ansættelse er et godt alternativ til et praktikforløb, hvis fleksjobberen allerede er i et fleksjob, men ønsker at skifte. Ansættelsen kan løbe over fx 1, 2 eller 3 måneder. Jobcenteret vurderer den reelle arbejdsevne, og du vil skulle aflønne i overensstemmelse hermed. Ansættelsesforholdet vil i øvrigt være omfattet af den for arbejdspladsen gældende overenskomst.

Ved kontraktens udløb har du som udgangspunkt ikke nogen forpligtelse over for fleksjobberen. Du skal dog være opmærksom på forskelsbehandlingslovens regler vedr. handicap, hvis du i stedet for at genansætte fleksjobberen, vælger at ansætte en anden medarbejder uden særlige skånebehov.

Det er vigtigt, at du kan bevise, at fleksjobberens handicap ikke er årsagen til den manglende genansættelse. Er fleksjobberens handicap derimod årsagen til den manglende genansættelse, skal du kunne bevise, at det ville være uforholdsmæssigt byrdefuldt, at fortsætte samarbejdet med pågældende. Kan du ikke det, risikerer du at blive mødt med et krav om betaling af godtgørelse for ulovlig forskelsbehandling.

Råd 3: Lav arbejdsintensitet med mulighed for intensivering

Kan der ikke opnås enighed om løsning 1 eller 2 kan det være en mulighed, at ansætte fleksjobberen på et lavt timetal, hvor der indlægges en mulighed for løbende at intensivere timetallet.

Viser det sig, at arbejdet ikke er foreneligt med fleksjobberens skånebehov, vil det være sagligt at opsige samarbejdet på dette grundlag. Dette forudsætter dog, at arbejdets indhold, dine forventninger, løbende tiltag ift. tilpasning mf. er blevet klart beskrevet i ansættelseskontrakten og/eller et tillæg hertil.

Selv hvor dette er tilfældet, vil der altid være en risiko for et sagsanlæg ved afskedigelse af en fleksjobber, men ved kun at have indgået aftale om et mindre timetal, vil et evt. godtgørelseskrav for usaglig afskedigelse være begrænset, idet godtgørelse efter retspraksis fastsættes ud fra medarbejderens løn og anciennitet.

Kontakt

Vil du vide mere kan du kontakte Charlotte Krogh Pontoppidan på +45 7634 1760 eller mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..