Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. Læs mere. Jeg accepterer cookies fra dette website

Accepter

Når den skattefrie godtgørelse bliver skattepligtig

Flere afgørelser fra 2017 vidner om, at ellers skattefrie godtgørelser nogle gange bliver til skattepligtige godtgørelser, når SKAT har foretaget sin gennemgang. Konsekvensen af fejl er, at hele den udbetalte godtgørelse bliver skattepligtig.

Gennemgående for sagerne er, at der ofte ikke er styr på reglerne og/eller kontrollen for den skattefrie godtgørelse. Men det kan i høj grad betale sig at være opmærksom på, at godtgørelsen registreres korrekt, og at kontrollen er effektiv. Kun derved undgår du skattepligten.

Mange arbejdsgivere kan være af den opfattelse, at det kun er medarbejderens problem, hvis der er udbetalt skattefrie godtgørelser i strid med reglerne, men det er en misforståelse. Arbejdsgiveren hæfter i princippet for den ikke indeholdte A-skat og Am-bidrag af godtgørelserne. En hæftelse som SKAT jævnligt gør gældende.

NORMAL LØN OG GODTGØRELSER

Selvom godtgørelser i form af diæter og kørepenge udbetales med de rigtige satser og for det rigtige antal dage, timer og/eller kilometer, er det ikke i sig selv nogen garanti for, at SKAT ikke efterfølgende kan kræve beskatning af pengene. Det er nemlig også et krav, at der ved siden af godtgørelserne udbetales en ”normal” løn for arbejdet, og at godtgørelserne ikke modregnes heri, før der beregnes skat af lønnen.

Reglerne fastlægger ikke, hvad der skal forstås ved en ”normal” løn. Blandt andet derfor kan hovedaktionærer havne i problemer, hvis de kun hæver en løn af symbolsk karakter og samtidig får udbetalt skattefrie rejsegodtgørelser. I disse tilfælde betragtes det som kompenseret i selskabet ved lønomlægning, hvilket ikke er tilladt. Godtgørelserne kan derfor blive skattepligtige.

STEMMER DINE LØNSEDLER MED FAKTA?

Selvom modregningsforbuddet efterhånden har været gældende i en del år, er det langt fra alle virksomheder, der er opmærksomme på reglen. Problemet ses ofte i transportbranchen og blandt virksomheder med rejsende medarbejdere, herunder også ved ansatte fra udlandet.

Ved kontrolbesøg hos arbejdsgiveren kan SKAT få udleveret timesedler og herudfra konstatere, hvis der ikke er overensstemmelse mellem antallet af arbejdstimer og det antal timer, som er medtaget på lønsedlerne. Der kan også være tale om en forskel opgjort i kroner svarede til de udbetalte skattefrie godtgørelser. Dette kan være udtryk for ulovlig modregning, og godtgørelserne kan blive skattepligtige.

HAR DU SPØRGSMÅL?

Hvis du er i tvivl om du/I opfylder reglerne, så kontakt din revisor eller økonomikonsulent.