Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. Læs mere. Jeg accepterer cookies fra dette website

Accepter

Agersnegle

Det håber og forventer vi ikke. Den ekstremt tørre sommer har bevirket en langt mindre opformering af agersnegle end sidste år. Der vil dog, på trods af tørken, stadig være en del snegleæg i hulrum i jorden. Disse æg vil i mere eller mindre grad klække, når der kommer nedbør.

På trods af den tørre sommer, er der fundet agersnegle i stubmarker, som har overlevet sommertørken. Der er også fundet dræbersnegle langs med markkanter samt helt nyklækkede snegle.

Kan du give en gave med nedsat arveafgift?

Der har på det seneste været en del debat om fjernelse af bo- og gaveafgifterne. Tilbage i 2017 vedtog Folketinget regler om nedsat bo- og gaveafgift ved arv og gaveoverdragelser af virksomheder.

Både ved overdragelse af aktier i selskaber, der driver virksomhed og overdragelse af personligt ejede virksomheder (herefter kaldet virksomheder). Afgiften på gaver mellem forældre og børn er på 15 %, når gaven har en værdi på mere end 64.300 kr. Består gaven af en virksomhed, er afgiften nedsat til 7 % i år, falder til 6 % i 2019 og i 2020 er den 5 %.

Efterafgrøder

I disse dage oplever vi mange landmænds frustration over efterafgrøderne - og vi forstår jer til fulde. Hvem kan forvente, at man som landmand kan holde styr på de enkelte regler for henholdsvis MFO-, pligtige-, husdyr-, målrettede eller frivillige efterafgrøder?

Samtidig er vi dog også nødt til at sige, at de økonomiske sanktioner, I som landmænd kan komme til at hænge på, er så markante, at man ikke bør tage chancen og undlade at sætte sig ind i, hvad MFO-afgrøder betyder og hvordan de skal etableres.

KHL Rapstjek

Raps kræver jævnligt tilsyn, og med et KHL rapstjek opdages skadedyr og unormal vækst hurtigt i din nysåede rapsmark.

Fra i år må rapsen ikke længere bejdses mod rapsjordlopper. Det betyder, at hvor rapsplanterne tidligere har været beskyttet indtil kimbladstadiet, er der nu ingen beskyttelse. Ganske få bid kan nu være fatalt for din rapsproduktion.

Brug brakmarker til foderproduktion

Fra og med d. 20. juli må brakmarker bruges til foderproduktion. Anvendelsen kan ske via slæt eller afgræsning.

Landbrugsstyrelsen har derfor i dag udstedt en ændringsbekendtgørelse, der lemper reglerne for udnyttelse af MFO-brakarealer til foder. Ændringen til bekendtgørelsen betyder, at marker med MFO-brak kan afgræsses eller høstes med henblik på produktion af foder fra og med d. 20. juli.

Ingen dispensation til efterafgrøder

Landbrugsstyrelsen melder ud, at der i øjeblikket ikke gives dispensation fra at etablere efterafgrøder på grund af tørken, men situationen følges tæt.

Deres udmelding er, at det stadig er for tidligt at vurdere, om tørken får betydning for etablering af efterafgrøderne. Fortsætter tørken, så situationen ændrer sig, melder de konkret ud, hvordan man skal forholde sig.

Skaf dig et overblik over de forskellige efterafgrødeordninger, og hvilke muligheder der er, hvis tørken fortsætter: