Renteregler

Skatteministeriet indførte i en bekendtgørelse af 12. maj 2023, at der i fremtiden skal betales renter tilbage til den oprindelige angivelses- og betalingsfrist, når en virksomhed laver en efterangivelse til en tidligere momsperiode, og efterangivelsen medfører betaling af moms.

Reglerne er trådt i kraft 1. juli 2023.

Der skal også betales renter, hvis Skattestyrelsen ved en kontrol finder fejl, som medfører momsopkrævning. Trækker kontrollen ud, skal der betales renter, mens Skattestyrelsen behandler sagen.

Renten udgør 0,7% pr. måned, dvs. 8,4% om året, og renten er ikke fradragsberettiget.

Hvis Skattestyrelsen fx efteropkræver et momsbeløb på 150.000 kr. ved en kontrol, og den korrekte angivelses- og betalingsfrist ligger 12 måneder tilbage, vil det altså koste en rentebetaling på 12.600 kr. En rente, som vel at mærke ikke kan fratrækkes i den skattepligtige indkomst.

En efterangivelse, som resulterer i en tilbagebetaling af moms eller afgifter, forrentes ikke til fordel for virksomheden.

Det er derfor vigtigt, at du sender alle bilagene til KHL i de rigtige perioder, så vi kan lave momsopgørelsen så korrekt som muligt for hver periode.

Inge Kloster Iversen

Inge Kloster Iversen

Skattechef