Biogas - presse

Interessen for at blive leverandør til og andelshaver i det biogasanlæg, der skal opføres mellem Kolding og Vejen, er massiv. Anlægget ventes færdigt i 2025.

– Skrevet d. 13. april 2023

136 landmænd tilmeldte sig i løbet af marts som andelshavere og leverandører til 3KNT-Bioenergi AMBA, som er leverandørforeningen til det kommende biogasanlæg ved motorvejen nord for Lunderskov i Sydjylland. Råvaregrundlaget for produktion af biogas fra det, der kan blive et af landets største biogasanlæg, er dermed lagt – kun godt et år efter at en arbejdsgruppe på vegne af en større kreds af landmænd i Trekantområdet gik i gang med at undersøge mulighederne for et landmandsejet biogasanlæg.

– Fundamentet for sådan et projekt er leverandører og biomasse. Vi har knoklet for at få leverandørgrundlaget på plads, og jeg er stolt over, at opbakningen fra landmændene er så massiv. Der er tilmeldt 740.000 tons biomasse alene fra husdyrgødning. Hertil kommer yderligere biomasse fra afgrøder, halm mv. fra planteavlsleverandørerne. Samlet vil det nye anlæg kunne komme til at omsætte op imod 1 mio. tons biomasse, hvilket vil gøre det til et af landets største biogasanlæg, siger mælkeproducent Thomas Johansen, som er formand for leverandørforeningen.

Landmænd for bordenden

Leverandørandelsselskabet får som noget nyt i forhold til biogasverdenen 30 andelshavere, som alene driver plantebrug. Anlægget bliver foruden leverandørselskabet 3KNT-Bioenergi AMBA ejet af Linkogas AMBA og Danish Agro AMBA.

– En ikke uvæsentlig del af gaspotentialet til biogas findes i halm og afgrøder, og der er ikke mindst et stort potentiale i halm. Der skal være plads til alle landmænd hos os, og jeg vil gerne understrege vigtigheden af, at biogasanlægget bliver landmandsejet, og at der sidder landmænd for bordenden. Her gælder andelstanken én mand én stemme, siger Thomas Johansen. Han bakkes op af sin næstformand i leverandørselskabet, svineproducent Niels Blem Sørensen, som også er bestyrelsesformand for det nye projektselskab bag biogasanlægget.

Part i den grønne omstilling

– De tre partnere bag biogasanlægget er alle andelsselskaber, og vi ser det som afgørende vigtigt, at det er andelshaverne og ikke den store kapital, som styrer. Landmanden skal involveres mest muligt, siger Niels Blem Sørensen, som påpeger vigtigheden af, at landbruget via biogasproduktion er part i den grønne omstilling.

– Biogas er et middel på vejen mod at reducere brugen af fossilt brændstof. Landbruget skal gribe chancen for her at kunne tage aktivt del i den grønne omstilling, og det skal være NU! Ellers er jeg bange for, at der ikke er en fremtid her i landet for et produktionslandbrug som mit, siger Niels Blem Sørensen.

Det er fortsat frem til 1. september muligt at tilmelde sig det nye anlæg som andelshaver og leverandør, men tilmeldinger vil nu efter udløb af den første tilmeldingsfrist i marts blive pålagt et gebyr udover betaling af indskudskapital.

Kontakt formand Thomas Johansen på +45 2048 2494 eller næstformand Niels Blem Sørensen på +45 2161 3344 og hør mere om dine muligheder for tilmelding.