Landmænd er energileverandør

Landbruget er meget mere end fødevarer. Landbrug & Fødevarer Syddanmark fik god dialog med Sønderborg Kommunes borgmester, Erik Lauritzen, på biogasanlægget i Kværs.

– Skrevet d. 8. september 2023

Gennem de senere år er der skruet markant op for produktion af biogas i Danmark. Målsætningen om, at biogas kan dække 100 procent af det danske gasforbrug, ventes at kunne nås indenfor en overskuelig årrække.

Biogas er dermed et vigtigt middel på vejen mod at reducere brugen af fossilt brændstof. Netop landbruget spiller en vigtig rolle med leverance af eksempelvis gylle og halm til biogasanlæggene.

Landbrug & Fødevarer Syddanmark – det midlertidige navn for den ny-fusionerede forening, som LandboSyd, Kolding Herreds Landbrugsforening og Sønderjysk Landboforening har stiftet – har netop afviklet et politisk besøg hos Nature Energy i Kværs ved Gråsten, hvor borgmester Erik Lauritzen (S) var inviteret til en rundvisning sammen med formanden for LF Syddanmark, Henrik Jessen, og bestyrelsesmedlem Martin Lambert Pedersen.

Lederen af biogasanlægget i Kværs, Gudmund Vejbæk Jepsen, viste rundt på anlægget, som blev indviet første på året, og som omdanner biomasse til grøn og CO2-neutral gas.

energileverandør

Ved rundvisningen på Nature Energy’s biogasanlæg i Kværs. Fra venstre bestyrelsesmedlem Martin Lambert Pedersen, borgmester Erik Lauritzen, bestyrelsesformand Henrik Jessen og leder af anlægget Gudmund Vejbæk Jepsen.

Med arrangementet blev det understreget, at landbruget er mere end fødevarer. Landbruget er også energileverandør.

– Biogas spiller en vigtig rolle, når det gælder den grønne omstilling, hvor landbruget har en vigtig rolle. Landbruget skal levere en stor reduktion af CO2. Selv om landbruget leverer stort til biogasanlæggene, så er det energisektoren, som godskrives størstedelen af CO2-reduktionen. Det skal vi have i baghovedet når vi snakker om at lægge klima afgifter på landbruget. Det er samtidig vigtigt for landbruget at være med i værdikæden så vi kan skabe forretning for de lokale landmænd og ikke kun for store multinationale selskaber, fastslog Henrik Jessen.

Biogas er også sikkerhedspolitik

Med den russiske invasion i Ukraine er der kommet endnu mere fokus på udbygningen af biogas.

– At have varme i vores naturgasanlæg har altid været en selvfølge for os danskere. Ligesom at have adgang til vand, infrastruktur og mad. Men med krigen i Ukraine er vi blevet bevidste om, at vi selv i et rigt land som Danmark kan blive ramt af udefrakommende faktorer. Landbrugspolitik handler derfor om meget mere end bare fødevarer; det handler om sikkerheds-, energi og forsyningspolitik, tilføjer bestyrelsesformanden.

Martin Lambert Pedersen, der er bestyrelsesmedlem i Landbrug & Fødevarer Syddanmark og samtidig formand for leverandørforeningen BioenergiSyd, fortalte borgmesteren om eventuelle andre aktiviteter, som med fordel kan etableres ved biogasanlæggene.

– I landbruget skal vi være klar til at gribe muligheder for eventuelt at få opført pyrolyseanlæg i nær tilknytning til et biogasanlæg. Det kan også være initiativer med eksempelvis grønne proteiner. Begge dele er vigtige virkemidler i forbindelse med den grønne omstilling, nævnte Martin Lambert Pedersen.

Borgmester Erik Lauritzen anerkender landbrugets interesse i at være med til at præge biogasudviklingen, og kan anlæggene suppleres med andre aktiviteter, der som virkemidler kan være med til at forbedre klimaet, så er det yderligere gevinster.