Udbetaling af tilskud

  1. KHL
  2. Landbrug
  3. Tilskud og projekter
  4. Udbetaling af tilskud

Udbetaling af tilskud

Der er mange formalia, der skal være overholdt for at få udbetalt tilskud. Udbetalingen afhænger af, hvilken ordning og hvilket år, du har tilsagn fra og præcis, hvad der skal være overholdt.

Fælles for alle ordningerner er, at fakturaen skal være udstedt til den, der har fået tilsagnet. Er tilsagnet givet til din virksomhed, skal det være virksomhedens navn og ikke dit, der står på fakturaen. Er det dig, der har tilsagnet, skal fakturaen være stilet til dig og ikke virksomheden.

Der kan ikke udbetales tilskud til investeringer, der er finansieret via leasingaftaler. Det er ok at bruge en købekontrakt. Andre krav afhænger af ordningen og året for tilsagn. 

Kontakt os

Ring eller skriv gerne og få afklaret, hvad det er du skal være særlig opmærksom på, inden du går i gang med at gennemføre et projekts.

Er du i tvivl om en faktura lever op til kravene i forhold til tilskud, kan du vælge at få den vurderet, inden du betaler.

 

Inger Knude

Inger Knude

Miljø- og projektkonsulent