Tilskud til stalde, udstyr og teknik

  1. KHL
  2. Landbrug
  3. Tilskud og projekter
  4. Tilskud til stalde, udstyr og teknik

Søg tilskud til stalde, udstyr og teknik

Vidste du, at KHL de seneste år har hentet næsten 90 millioner kr. hjem i tilskud til landmændene? Vil du også have del i puljerne?

Når det gælder om at forbedre miljøet og forretningen på samme tid, har der for landmanden været god hjælp at hente de senere år. Med den rette ansøgning har landdistriktsprogrammet kastet penge efter landmanden, og det er der en del af KHLs kunder, der har udnyttet.

90.000.000 kr. i tilsagn

KHL har gennem de seneste år hentet næsten 90.000.000 kr. i tilsagn til projekter, med langt hovedparten inden for stalde, udstyr og teknik.

Typisk er det 20 – 40 % af de samlede omkostninger der hentes hjem i tilskud til fx mekanisering og renovering i landbruget, men også til nybyggeri. Dette tilskud kan være den afgørende faktor for, om projektet er rentabelt, så hold godt øje med de forskellige investeringspuljer.

Tænk i tilskud

Det er almindeligt, at vi først får det endelige materiale og vejledning omkring de forskellige tilskudspuljer få dage før puljen åbner. Det er derfor meget svært at planlægge investeringer og tilskud.

Vi ved dog, at landdistriktsprogrammet består indtil 2023, og vi ved, at der hvert år er projekttilskud, der får en solid andel af de midler, som tidligere blev givet i arealtilskud. Du skal derfor tænke i tilskud hver gang, du skal investere i de kommende år.

Vidste du,

at KHL har en succesrate på næsten 80 % af udbetalt tilskud i de sidste års puljer?

Byggeri, tilskud

Nybyggeri og tilbygning

Ved nybyggeri og tilbygninger er normalt et krav, at du har opnået både miljøgodkendelse og byggetilladelse til dit projekt.

Selv om indholdet af puljerne ikke er kendt, er det alligevel vigtigt, at du er i gang med dit projekt i god tid og dermed har formalia på plads inden ansøgningsrunderne starter.

Hvert år er der mange ansøgere, der får afslag på deres ansøgning. De populære puljer har alle en stor oversøgning, og det er normalt kun ca. en tredjedel af ansøgerne, der får tilsagn. Derfor er det vigtigt, at vi sammen diskuterer dit projekt, så vi kun søger på realistiske projekter.

Kontakt os, og lad os hjælpe dig med at få andel i pujerne og dermed tilskud til dine projekter.

Palle Vinstrup

Palle Vinstrup

Landskonsulent fjerkræ

Inger Knude

Inger Knude

Miljø- og projektkonsulent