Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. Læs mere. Jeg accepterer cookies fra dette website

Accepter

VI HJÆLPER MED KLIMATJEK, DU FASTHOLDER MÆLKEPRISEN

Klimatjek

Er du ved at rive dig selv i håret over de 203 spørgsmål, der er i klimatjekket? Lad os hjælpe dig med at få styr på udfordringen, så du fastholder din mælkepris. Husk sidste frist for indberetning er d. 1. juni 2020.

Læs mere

SIDSTE NYT! VI ER KLAR TIL AT BYDE DIG VELKOMMEN HOS KHL

Coronavirus (covid-19)

Denne side opdateres jævnligt med nyt om Corona-situationen og de forskellige hjælpepakker, der er sat i gang fra regeringens side i forbindelse med COVID-19. Har du spørgsmål, så kontakt os.

Følg med her

Tilskud til fjerkræ

Så kan du hente tilskud til fjerkræ. Med små 50 millioner kr. i puljen er der lidt til både de økologiske og de konventionelle landbrug.

Der er afsat 50 millioner til fjerkræ fordelt med 10 millioner til økologi og 40 millioner til konventionel produktion. Pengene fordeles ligeligt mellem indsatser til reduktion af energiforbrug og reduktion af ammoniakudledningen.

Tilskuddet ligger som tidligere på 40 % af de tilskudsberettigede udgifter, og projektperioden er som udgangspunkt 2 år fra den dag, ansøgningen indsendes.

Der er udarbejdet en liste over de teknologier, der kan søges tilskud til – og der kan KUN søges til disse teknologier. Der kan søges tilskud til gødningsbånd til både opdræts- og æglæggerstalde. Der kan søges til varmeveksler til kyllingestalde, ribberør og regulérbar cirkulationspumpe, til LED-lys og ventilationsanlæg samt til gylletanke og tankoverdækning, hvis gylletanken bruges til opbevaring af fjerkrægødning.

MILJØEFFEKT

For hver teknologi er der fastsat en standard miljøeffekt. Det betyder, at miljøeffekten for den enkelte investering ikke kan diskuteres, og dermed kan der ikke pyntes på miljøeffekten for at forbedre muligheden for at opnå tilskud.

Miljøeffekten er for en del af teknologierne stærkt påvirkede af, om det er økologisk eller konventionel produktion. Og da der samtidig er øremærket en bestemt del af den samlede pulje til økologisk drift, har styrelsen valgt at fastlåse tilskuddet til en bestemt produktionsform.

Det betyder, at søges og opnås der fx tilskud til gødningsbånd til skrabeægproduktion (eller fritgående) vil/kan der rejses tilbagebetalingskrav, hvis du inden for 3 år fra tilskuddet er udbetalt vælger at lægge om til økologi. (Det samme gælder hvis du skifter den anden vej).

En anden stramning i forhold til tidligere er, at tilskuddet ikke længere udbetales i 2 rater. Dette er indført for at mindske sagsbehandlingen på de enkelte sager. Styrelsen har til denne tilskudsrunde haft stort fokus på, at ordningen skal være nem at administrere, så de hurtigt kan få afgjort, hvem der skal have tilsagn om tilskud og hvem, der skal have afslag modsat sidste tilskudsrunde, der endnu ikke er færdigbehandlet.

INDHENTNING AF TILBUD

Tilskudsordningen bygger, ligesom tidligere år, på ”rimelige priser”. Det betyder, at der skal indhentes to direkte sammenlignelige tilbud på det, der søges tilskud til, og at tilskuddets størrelse fastlægges ud fra disse tilbud.

Vi ved af erfaring, at styrelsens vurdering af, hvornår tilbud er sammenlignelige betyder, at tilbuddene skal være tæt på identiske. Det har nogen gange vist sig at være en udfordring at indhente tilbud, der lever op til styrelsens krav, og det kan derfor godt betale sig at komme i gang i god tid.

Tilbuddene må gerne indhentes allerede nu, selvom de først skal bruges til en tilskudsansøgning i august. Det er vigtigt, at du skriver til de tilbudsgiverne, du ønsker tilbud fra. Dette skyldes, at får du tilsagn om tilskud, skal du sammen med udbetalingsanmodningen indsende kopi af den skriftlige opfordring til tilbudsgivning.

Styrelsen har meddelt, at de vil udarbejde en skabelon, der kan benyttes til tilbudsgivning; hvornår den er klar vides ikke.

SØGES: REVISOR- OG REGNSKABSASSISTENT

Revisor- og regnskabsassistenter søges

Har du blik for detaljen samt interesse i at arbejde i en virksomhed, hvor åbenhed, ærlighed, nærhed og ansvarlighed spiller en væsentlig rolle, så kig med her.

Læs om stillingerne

SOCIALKONSULENT

Socialkonsulent Bente Bendix

Er du udfordret på det personlige plan i familien eller i virksomheden, kan du kontakte socialkonsulent Bente Bendix - hun er klar til at hjælpe dig.

Socialkonsulent hos KHL

SPARER DU OP TIL PENSION?

Landmandspension

Kom i gang allerede nu med en pensionsopsparing. Du kan sikre dig selv og familien med de rigtige forsikringer - og så er det billigere end du tror!

LandmandsPension