Miljøteknologi

Miljøteknologi

Endelig – tilskudsordningen for 2023 er sendt i høring.

Ifølge høringsudkastet bliver det muligt at søge tilskud til miljøteknologi igen fra d. 16. november 2023 og frem til d. 31. januar 2024. Der er afsat i alt 570 mio. kr. i puljen fordelt på 10 indsatsområder.

Der gives ét år fra ansøgningen er sendt til til at gennemføre investeringerne. Der bliver ingen mulighed for hverken projektændringer eller forlængelse af projektperioden.

Ordningen ligner tidligere ordninger. Dog bliver det, som noget nyt, også muligt for planteavlere at søge om tilskud til overdækning af gylletanke.

Miljø- og klimateknologi 2022

Tilskudspuljen, der lukkede for ansøgninger d. 10. januar 2023 blev flittigt søgt.

Landbrugsstyrelsen har i marts måned offentliggjort, at der er fundet ekstra midler, så alle ansøgere, der lever op til betingelserne for at være tilskudsberettigede, kan forvente tilsagn om tilskud.

Der var 233 millioner kr. i puljen, men der blev søgt for næsten det dobbelte.

Økologisk investeringsstøtte

Der har gennem mange år været en særlig pulje, hvor der kunne søges om investeringstilskud på økologiske bedrifter. Denne pulje blev udbudt for sidste gang hen over årsskiftet 2022 – 2023.

Hvad der kommer i stedet for er ukendt. Der er dog fortsat er en politisk målsætning om at den økologiske produktion skal udvides, så mon ikke der kommer nye muligheder?

Vidste du,

at vi hjælper med dine ansøgninger, så du rammer plet første gang?

Vil du vide mere om dine tilskudsmuligheder?

Du kan læse meget mere på tilskudsguiden på Miljø- og Fødevarministeriets hjemmeside, eller du kan kontakte miljø- og projektkonsulent Inger Knude.

Landbrugsstyrelsen
Tilskud og projekter - miljøteknologi
Inger Knude

Inger Knude

Miljø- og projektkonsulent