Planteanalyser

Styrk dine planter med en planteanalyse

Planteanalyser kan fintune afgrødernes vilkår, og være med til at bestemme brugen af mikronæringsstoffer – eller en besparelse af disse.

Alle landmænd vil have mest muligt ud af sine afgrøder, og det er derfor vigtigt at have fokus på planterne og den rette næringsstofforsyning. Ud fra resultatet af en planteanalyse lægger vi sammen med dig en plan for, hvad du skal gøre for at opnå det bedst mulige udbytte.

Belys afgrødernes ernæringstilstand

Selvom jordprøver, struktur, vand og mange andre faktorer er optimale, oplever du måske alligevel problemmarker og –områder, hvor planterne ikke trives som forventet.

Mangantester

Vurdering direkte i marken

Med en mangantester kan du få en hurtig vurdering af, om afgrøden mangler manga. Derudover findes der en lang række forskellige analyser, som vi kan få udført på et laboratorie.

Kontakt os

Alt i alt kan planteanalyser være et godt hjælpemiddel til at finde ud af, hvad afgrødens aktuelle tilstand er, og hvordan du sørger for en god kvalitet af dine afgrøder.

Kontakt os, og vi hjælper med at belyse og analysere dine afgrøder.

Britt Damgaard Lauritzen

Britt Damgaard Lauritzen

Planteavlskonsulent

Petra Gutt

Petra Gutt

Planteavlskonsulent