Markbesøg og markgrupper

 1. KHL
 2. Landbrug
 3. Planteavlsrådgivning
 4. Markbesøg og markgrupper

Markbesøg – alt det, som ikke ses fra skrivebordet

Det er i marken, driftslederevnen testes, og det er her det afgøres, om du får et positivt afkast af arbejdet med planteproduktion og en rentabel virksomhed.

Den bedste sparring kommer ikke ud af den blå luft. Vi er uafhængige af forhandlere, sælgere og andre firmaer, og vil gerne udfordre dig på dine vaner. Sammen kigger vi på afgrøderne, diskuterer afgrødevalg, gødskning, indsats af planteværnsmidler, rodukrudt og meget mere.

Typiske emner på et markbesøg

 • Strategi for gødskning og planteværn
 • Strategi for rodukrudt
 • Diskussion af sædskifte og sædskiftesygdomme
 • Planlægning og vurdering af efterafgrøder
 • Vurdering af krydsoverensstemmelseskrav for ejendommen
 • Udviklingsmuligheder
 • Kornopbevaring og logistik
 • og meget mere

Optimér markdriften, og få rådgivning direkte i marken

Du kan vælge at få besøg af den samme eller af forskellige planteavlskonsulent i løbet af sæsonen, det er helt op til dig.

Ring eller skriv til os, og få lavet en aftale om ét eller flere markbesøg på din ejendom.

Klippekort baner vejen for mere rådgivning

Med et klippekort til marken får du mere rådgivning for færre penge. Vælg mellem det store klippekort på 13 timer eller det mindre på 6 timer.

Markgrupper

De attraktive markgrupper giver dig adgang til års erfaring fra de andre deltagere kombineret med den nyeste faglige viden fra planteavlskonsulenten.

Markgrupper består af 5 – 8 deltagere, der mødes hos hinanden 6 – 7 gange i løbet af vækstsæsonen. Sammen med en planteavlskonsulent bliver markerne gennemgået og aktuelle emner diskuteres.

Du kan vælge at få besøg af den samme eller af forskellige planteavlskonsulent i løbet af sæsonen, det er helt op til dig.

Markgrupper - markbesøg
Henrik Mulvad Madsen

Henrik Mulvad Madsen

Planteavlskonsulent

Anders Smedemand Musse

Anders Smedemand Musse

Planteavlschef