Jordprøver

Udtagning af jordprøver

Tjek jorden, og få det optimale udbytte af dine afgrøder. Med de effektive jordprøver og analyser kan du tilføre jorden den rette mængde gødning og kalk, og dermed sikre en bedre høst.

Der er mange måder at tage jordprøver på. Du kan gøre det selv, og aflevere prøverne til KHL med henblik på analyse og vurdering – eller du kan bede os om at gøre det. Vi tilbyder GPS-jordprøver, hvor får du en præcis og nøjagtig måling af jorden og med EM38-målinger får du et markkort, som kan bruges til udtagning af jordprøver.

Manuelle jordprøver

Vores planteavlskonsulenter anbefaler, at du tager en prøve for hver 3 – 4 ha jord. Du kan aflevere prøverne hos KHL i Kolding, få dem analyseret, vurderet og kommenteret af konsulenten. Resultaterne tegnes ind på et kort over dine marker.

Du kan hente bægre til dine jordprøver hos os. Der er også mulighed for at låne jordspyd til udtagning.

GPS-jordprøver

GPS-jordprøver er en fordel på arealer med uensartede jorde, og giver en helt nøjagtig måling. Med 2 prøver pr. ha får du et godt overblik over variationen i reaktionstal på den enkelte mark, og sikres fx en mere præcis kalkning af marken. Dermed undgår du områder, hvor der overkalkes med eventuel manganmangel til følge eller hvor der underkalkes med lavere dyrkningssikkerhed til følge.

For at lave gode tildelingskort skal der som nævnt udtages 2 prøver pr. ha. Efterfølgende får du en mappe med særskilte kort over analyseresultaterne inkl. kalkgradueringskort, som maskinstationen efterfølgende kan benytte til positionsbestemt kalkning. Sidst, men absolut ikke mindst, får du en grundig vurdering/analyse af resultaterne.

ATV Jordprøver

Egen ATV

KHL har egen ATV med højpræcisions GPS til udtagning af jordprøver.

Kalkning kan udføres med GPS fra maskinstationen, og giver også mulighed for at tildele gødning ud fra GPS-prøverne.

Jordprøver skal gerne udtages med 4 – 5 års mellemrum.

Hos os kan du bestille tid til jordprøver

Du er også velkommen til at kontakte os, hvis du har andre ønsker.

Petra Gutt

Petra Gutt

Planteavlskonsulent

Britt Damgaard Lauritzen

Britt Damgaard Lauritzen

Planteavlskonsulent